, ,

สวดมนต์ พ้นนรก

Availability:

สินค้าหมดแล้ว


รหัส isbn 978-616-704-799-7
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 190  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 160  หน้า

69฿

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

 • โลกหน้ามีจริงพิสูจน์ได้ด้วยจิต
 • ผู้อบรมจิตย่อมเห็นนรก-สวรรค์
 • ชาวพุทธต้องเชื่อพระพุทธเจ้า
 • พระพุทธเจ้าสอนว่าโลกหน้ามีจริง
 • นรกมีหรือไม่ ทำดีไว้ปลอดภัยกว่า
 • นรกไม่แบ่งชนชาติ
 • บาปที่ส่งผลให้ไปเกิดในนรก
 • อบายภูมิ 4
 • จิตหวงสมบัติเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉาน
 • เกิดเป็นเปรต เพราะจิตโลภ
 • เกิดเป็นอสุรกาย เพราะจิตมีโทสะ
 • นรก แดนลงทัณฑ์คนบาปหนัก
  • มหานรก 8 ขุม
  • อุสสทนรก นรกขุมกลาง
  • ยมโ,กนรก นรกขุมเล็ก
  • โลกันตนรก นรกขุมพิเศษ
 • หนทางหนีนรก
  • การหนีแบบชั่วคราว
  • การหนีแบบถาวร
 • บทสวดมนต์พ้นนรก

SHOPPING CART

close