,

สวดมนต์เห็นผลบุญบันดาล

Availability:

สินค้าหมดแล้ว


รหัส isbn 978-616-268-270-4
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ กรีนรีด
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 70  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

18฿

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

 • ศรัทธาคำสอนในพุทธศาสนา ชีวิตจะมีคุณค่ายิ่งกว่าได้รัตนะใด ๆ (ไพยนต์ กาสี)
 • “บุญ” คำนี้มีค่ายิ่งนัก
 • “บุญ” จะเกิดได้ หากต้องอาศัยลงมือทำ
 • มีความเพียรสวดมนต์ ดลให้เกิดบุญหนุนชีวิต
 • อานุภาพพระปริตรในบทมนต์ เกิดผลบุญคุ้มครองตนอย่างไร ?
 • กราบบูชาพระรัตนตรัย มีบุญให้อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุขล้น
 • บทบูชาพระรัตนตรัย
 • บทกราบพระรัตนตรัย
 • บทชุมนุมเทวดา
 • บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
 • บทขอขมาพระรัตนตรัย
 • บทไตรสรณคมน์
 • บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
 • บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
 • บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
 • ระลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีต มีผลบุญพิชิตสรรพภยันตราย
 • สัมพุทเธ
 • ดำเนินชีวิตตามหลักมงคล มีผลบุญพบความเจริญก้าวหน้า
 • มงคลสูตร
 • อานุภาพพระรัตนตรัย มีผลบุญช่วยผ่านพ้นภัยได้
 • รตนสูตร
 • แผ่เมตตาจิตเป็นประจำ ผลบุญน้อมนำให้เป็นที่รักแก่ผู้พบเห็น
 • กรณียเมตตสูตร
 • เมตตาแม้ต่อสัตว์มีพิษร้าย มีผลบุญให้หมดเวรภัยจากสิ่งมีพิษ
 • ขันธปริตร
 • สัจกิริยาที่ตั้งไว้ในจิตด้วยดี มีบุญญานุภาพดับไฟให้หมอดไป
 • วัฏฏกปริตร
 • ทำมาหากินปลอดภัยทุกค่ำเช้า หากเราป้องกันใจไม่ให้มัวเมาหลงใหล
 • โมรปริตร
 • ตั้งใจภาวนาคาถาท้าวมหาราชสี่ มีผลบุญขับไล่สิ่งอัปมงคลชั่วร้าย
 • อาฏานาฏิยปริตร
 • ตั้งจิตให้เข้าถึงธรรม มีผลบุญน้อมนำให้หายความเจ็บไข้
 • โพชฌังคปริตร
 • พึ่งอำนาจคุณพระรัตนตรัย มีผลบุญให้พ้นภัยจากลางสังหรณ์ร้ายได้
 • อภยปริตร
 • อาศัยอำนาจของสัจธรรม มีผลบุญน้อมนำชีวิตให้ปลอดภัย
 • อังคุลิมาลปริตร
 • ชนะใจศัตรูด้วยมงคลวิธี ถึงจะมีผลบุญให้อุ่นใจในชัยชนะทุกครา
 • พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
 • บทชัยปริตร (มหากา)
 • ทำตนให้เป็นฐานรองรับคุณความดี ถึงจะมีบุญญาธิการจากคุณพระคอยรักษา
 • พระคาถาชินบัญชร
 • ผูกมิตรกับผู้มาเยือนถึงที่ มีบุญรักษาให้เป็นสุขในทุกยาม
 • เทวตาอุยโยชนคาถา
 • สร้างความดีให้เกิดในตน มีผลบุญให้เกิดมงคลชีวิต
 • สัพพมงคลคาถา
 • ตั้งจิตทำสมาธิแผ่เมตตา ผลบุญนำพาอยู่เย็นเป็นสุข
 • บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • กรวดน้ำอุทิศบุญอย่างไรให้เป็นกุศล
 • บทกรวดน้ำอุทิศบุญกุศล
 • บทอธิษฐานอโหสิกรรมต่อกัน
 • บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 • บทอธิษฐานจิต

SHOPPING CART

close