, , , , , ,

สวดมนต์เสริมบารมี


รหัส isbn 978-616-268-581-1
ขนาดสินค้า 13.0 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 50  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

18฿

 

อิสวาสุ พาหุงมหากา คาถาชินบัญชร

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

คาถาพระเกจอริยสงฆ์แห่งสยาม คาถาศักดิ์สิทธิ์

คาถาบูชาพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง

คำอุทิศบุญและคำถวายทานต่างๆ

 

อานิสงส์ของการสวดมนต์
คำอัญเชิญเทวดาและขอพรพระ
คำอธิษฐาน
บูชาพระรัตนตรัย
กราบพระรัตนตรัย
ขอขมาพระรัตนตรัย
ชุมนุมเทวดา
นมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
สมาทานศีล ๕
ถวายพรพระ (อิติปิ โส)
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากาฯ)
อิติปิโส เท่าอายุ บวก ๑ จบ
คาถาชินบัญชร
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
กรวดน้ำยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
คาถากำแพงแก้วเจ็ดชั้น
คาถาป้องกันตัว
คาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
คำบูชาพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร
คาถาบูชาพระพุทธชินราช
คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร
คาถาบูชาหลวงพ่อบ้านแหลม
คาถาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
คาถาหลวงพ่อปาน
คาถาหลวงพ่อสด (วัดปากน้ำ)
คาถาหลวงปู่โอภาสี
คาถาหลวงปู่ศุข
คาถาครูบาบุญชุ่ม
คำอาราธนาพระสีวลี
คาถาบูชาพระสังกัจจายน์
คาถาหัวใจพระฉิมพลีใหญ่
คาถาบูชาเทพยดานพเคราะห์
คาถาปราบมาร (หัวใจพาหุง)
คาถาหัวใจพระพุทธ
อุณ์หิสสะวิชะยะคาถา
คาฤาอิติปีโส ๘ ทิศ
คาลาข่ายเพ็ชรพระพุทธเจ้า
คาถาพระเจ้า ๑๖ พระองค์
คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า
คาถาเสริมสร้างทางสวรรค์
คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
คาถาบารมี ๓๐ ทัศ
คาถาพ่อท่านลี่ ธมมธโร
เทวตาอุยโยชนคาถา (อัญเชิญเทวดากลับ)
สัพพมงคลคาถา
คาถาเงินล้าน
คาถามหาจักรพรรดิ
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
คาถาบูชาพญายม
คาถาบูชาพระแม่กวนอิม
คาถาบูชาพระแม่ธรณี
คาถาบู๋ชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
คาถาบูชาสมเด็จพระเอกาทศรถ
คาถาบูชาสมเด็จพระสุพรรณกัลยา
คาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
คาถาบูชาสมเด็จพระปิยมหาราช (ร.๕)
แผ่เมตตาแก่ตนเอง
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
แผ่ส่วนกุศล
อธิษฐานอโหสิกรรม
กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
คำอธิษฐานตอนกรวดน้ำลงดิน
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ
คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
คำถวายสังฆทาน (อุทิศ)
คำถวายกฐิน
คำถวายผ้าป่า
คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ
คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิ

 

SHOPPING CART

close