, , , ,

สวดมนต์เปลี่ยนชีวิต คาถาทิพยมนต์


รหัส isbn 978-616-268-628-3
ขนาดสินค้า 13.0 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 50  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

16฿

สวดมนต์เปลี่ยนชีวิต คาถาทิพยมนต์ พุทธบารมี

สารบัญ

อานิสงส์ของการสวดมนต์
บทกราบพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
คำสมาทานศีล ๕
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
คาถาทิพยมนต์ (พ่อท่านลี)
๑. บทนมัสการพระพุทธเจ้า
๒. บทไตรสรณคมน์
๓. บทสวดปลุกธาตุทั้ง ๖
บทอภยปริตร
บทอุณหิสสวิชัย
คาถาเงินล้าน ๑ (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)
คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า (หลวงพ่อปาน)
อานิสงส์สวดพุทธคุณ
๑. บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
๒. บทชัยปริตร (มหากาฯ)
๓. บทสัพพมงคลคาถา
๔. บทอิติปิโล เท่าอายุ+๑
บทโพชฌังคปริตร
บทพุทธบารมี
บทบารมี ๓๐ ทัศ
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
คาถาชินบัญชร
คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร (หลวงปู่มั่น)
คาถามหาจักรพรรดิ (หลวงปู่ดู่)
บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทอุทิศส่วนกุศล
คำอธิษฐานกรวดน้ำลงดิน

SHOPPING CART

close