, , , , ,

สวดมนต์สามัญประจำบ้าน ฉบับพกพา (ปกใหม่)

Availability:

สินค้าหมดแล้ว


โดย. : สุภาพ หอมจิตร
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 400 หน้า
ขนาด : 10.5×14.5cm
ราคาปก : 30 บาท

30฿

สินค้าหมดแล้ว

หนังสือ สวดมนต์สามัญประจำบ้าน ฉบับ พกพา เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นสำหรับเป็นคู่มือสร้างความดี และเป็นสื่อในการระดมธรรมสร้างสันติสุขทางใจ แผ่ขยายไปถึงคนรอบข้าง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ซึ่งภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหา ๗ ภาค คือ
๑. ภาคสวดมนต์ภาวนา รวมบทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น และบทสวดมนต์ต่างๆ ที่นิยมสวดกัน
๒. ภาคคาถาบูชาเลิศล้ำ รวมคาถาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วเมืองไทย
๓. ภาคธรรมะฉ่ำชีวี รวมคติธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆ
๔. ภาคศาสนพิธีน่ารู้ รวมความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา
๕. ภาคบูชาพระให้ถูกโฉลก บูชาพระอะไรถึงจะถูกโฉลกชะตา และเป็นสิริมงคลชีวิต
๖. ภาคดูโชคกับโหราศาสตร์ ดูโชคชะตาราศี ฤกษ์งามยามดี และการตั้งชื่อบุตรหลานให้เป็นมงคล
๗. ภาครักษาพยาธิด้วยสมุนไพร รวมสมุนไพรไทยใกล้ตัวที่ควรรู้ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในยามจำเป็น
หนังสือเล่มนี้จึงเปรียบเสมือนยาสามัญประจำบ้านและตู้ธรรมะประจำเรือนที่มี เพียงเล่มเดียว แต่สามารถหยิบฉวยใช้ได้ทุกโอกาสและสารพัดประโยชน์ เรียกว่า 7 in 1 เลยทีเดียว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือสร้างสันติสุขแก่ตัวท่านเอง คนในครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้เป็นอย่างดี

——————————————-
คลิกเพื่อดูตัวอย่างหนังสือ

 


———————————————
ปกรอง
คำนำ
———————————————
สารบัญ

ภาค ๑ สวดมนต์ภาวนา
– สวดมนต์ภาวนา คือต้นตอแห่งความสุข ความสำเร็จ
– อานิสงส์ของการสวดมนต์
– คำแนะนำ และข้อปฏิบัติในการสวดมนต์
– แนะนำวิธีอ่าน (เฉพาะในเล่มนี้)
– ทำความเข้าใจการสวดมนต์ทำวัตร
– ทำวัตรเช้า
– ทำวัตรเย็น
– บทชุมนุมเทวดา
บทสวดมนต์ประจำวัน
– บทบูชาพระรัตนตรัย (ชีวิตรุ่งเรือง, มีสุข)
– บทกราบพระรัตนตรัย (ชีวิตมีสุข)
– บทนมัสการพระพุทธเจ้า (อานิสงส์ ๑๐๘, ป้องกันภัย)
– บทขอขมาพระรัตนตรัย (ตัดกรรม)
– บทไตรสรณคมน์ (คุ้มครอง, สร้างกำลังใจ)
– บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (ป้องกันภัย ๑๐๘, ชีวิตรุ่งรือง)
– พุทธชัยมงคลคาถา (ป้องกันภัย, ทำให้มีชัยชนะ)
– อิติปิโสเกินอายุ (ต่ออายุ, ตัดกรรม, เสริมสิริมงคล)
บทสวดมนต์พิเศษประจำวัน
– บทนมการสิทธิคาถา (โย จักขุมา) (ประสบผลสำเร็จ, มีชัยชนะ)
– บทสัมพุทเธ (ป้องกันอันตราย, ชนะอุปสรรค)
– บทนโมการอัฏฐกคาถา (ขจัดสิ่งชั่วร้าย, ให้อยู่เย็นเป็นสุข)
– บทมงคลปริตร (ขจัดเสนียดจัญไร, มีโชคลาภ, เทวดารักษา)
– บทรัตนปริตร (ย่อ) (ขจัดโรคภัย, ภูตผีปีศาจ)
– บทกรณียเมตตปริตร (เทวดารักใคร่, คนเมตตา)
– บทขันธปริตร (ป้องกันสัตว์ร้าย)
– บทโมรปริตร (คุ้มครองการเดินทาง, ทำมาหากิน)
– บทธชัคคปริตร (ย่อ) (ขจัดความหวาดกลัว)
– บทวัฏฏกปริตร (ป้องกันอัคคีภัย)
– บทอาฏานาฏิยปริตร (เสริมมงคลในครอบครัว, คุ้มครองภัย)
– บทอังคุลิมาลปริตร (ขจัดภัยที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า)
– บทโพชฌังคปริตร (ขจัดโรค, สุขภาพดี, มีปัญญา)
– บทอภยปริตร (แก้ลางร้าย, ให้ฝันดี)
– ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (อานิสงส์ ๑๐๘ ประการ)
– พระคาถาชินบัญชร (อานิสงส์ ๑๐๘ ประการ)
– พระอาการวัตตสูตร (มีคุณเกินพรรณนา
– บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ดี ๑๐๘, เสริมปัญญาบารมี, เทพรักษา)
– บทมหาสันติงหลวง (ทำให้เกิดสันติสุข, สันติภาพ)
– บทอิติปิโสรัตนมาลา (ย่อ) (ป้องกันสารพัดอันตราย, ให้คุณ๑๐๘)
– บทมงคลจักรวาฬใหญ่ (ให้เกิดความเจริญ, อายุยืน, ขจัดมาร)
– บทมงคลจักรวาฬน้อย (ให้มีความสุข, ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ)
– บทบารมี ๓๐ ทัศ (เสริมบารมี, ให้ชีวิตมีสุข)
– คาถาป้องกันภัยสิบทิศ (ป้องกันอันตรายจากทิศต่างๆ)
– บทไหว้พระเจ้าสิบชาติ (ชีวิตเจริญ มีสุข สมหวัง)
– คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ (คุ้มครองชีวิตให้ปลอภัย)
– บทปลงสังขาร (บทที่ ๑) (ทำให้ไม่ประมาทในชีวิต)
– บทปลงสังขาร (บทที่ ๒) (ทำให้ไม่ประมาทในการทำดี)
– วิธีปฏิบัติสมาธิเบื้องต้น
– บทแผ่เมตตาแบบต่างๆ
– บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
– บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
– บทแผ่เมตตาพรหมวิหาร (ย่อ)
– บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตวโลกทั้ง ๔
– บทแผ่เมตตาแก่สัตว์ทุกจำพวก
– บทแผ่เมตตาอุทิศผลบุญ
– บทแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล
– บทแผ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร
– บทกรวดน้ำแบบย่อ
– คำกรวดน้ำคำกลอน

ภาค ๒ คาถาบูชาเลิศล้ำ
– บทสวดต่ออายุ (สะเดาะเคราะห์ต่ออายุ)
– คาถาบูชาดวงชาตา (สะเดาะเคราะห์)
– บทไหว้พระจุฬามณีเจดีย์ (ทำให้ชีวิตรุ่งเรือง เป็นสุข)
– คาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุทั่วจักรวาล (ไม่ตกสู่อบายภูมิ)
– คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า (ชีวิตมีสุข, ร่มเย็น)
– คาถาอัญเชิญพระบรมธาตุ (เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ)
– คาถาบูชาพระแก้วมรกต (ทำให้ร่ำรวยแก้วแหวนเงินทอง)
– คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์ (ทำให้มีอำนาจในการปกครอง)
– คาถาบูชาพระพุทธชินราช (ทำให้ชนะอุปสรรคทุกประการ)
– คาถาบูชาหลวงพ่อพระพุทธโสธร (ทำให้เจริญด้วยด้วยชื่อเสียงเกียรติยศ)
– คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์ (ทำให้ชีวิตเป็นสุข, ไม่เกิดในอบาย)
– คาถาบูชาหลวงพ่อบ้านแหลม (ทำให้มีปัญญาเฉียบแหลม)
– คาถาบูชาหลวงพ่อเพชร (ร่ำรวยเพชรนิลจินดา)
– คาถาบูชาหลวงพ่อโต (ทำให้ได้เป็นใหญ่เป็นโต)
– คาถาบูชาหลวงพ่อพระใส (ชีวิตสดใส, ไม่หม่นหมอง)
– คาถาบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิง (ทำให้มีคนเชิดชูบูชา)
– คาถาบูชาหลวงพ่อทอง (ร่ำรวยเงินทอง)
– คาถาบูชาหลวงพ่อโต (ทำให้ได้เป็นผู้นำ, มีคนนับถือ)
– คาถาบูชาพระศรีอริยเมตไตรย (ทำให้มีสุขไม่รู้คลาย)
– คาถาพระเจ้า ๑๖ พระองค์ (ป้องกันภัยยามคับขัน)
– คาถาบูชาพระพุทธเจ้า ๑๖ พระองค์ (ป้องกันภัย, ให้มีสุข)
– คาถาตาข่ายเพชรพระพุทธเจ้า (ป้องกันภัย ๑๐๘)
– คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า (เสกล้างหน้า, เมตตามหานิยม)
– คาถาบูชาพระสารีบุตร (มีปัญญาเลิศ)
– คาถาบูชาพระมหาโมคคัลลานะ (ทำให้มีฤทธิ์เดช, ผู้คนเกรงขาม)
– คาถาดับไฟในนรก (ดับพิษไฟ, น้ำร้อนลวก)
– คาถาบูชาพระสีวลี (ทำให้มีโชคลาภ, ค้าขายร่ำรวย)
– คาถามหาลาภ (พระสีวลี) (ทำให้บังเกิดลาภผลร่ำรวย)
– คาถาหัวใจพระฉิมพลีใหญ่ (ทำให้สำเร็จผลดังต้องการ)
– คาถาบูชาพระสังกัจจายน์ (เกิดสิริมงคล, ชีวิตรุ่งเรือง)
– คาถาขอลาภพระสังกัจจายน์ (มีลาภไม่ขาดสาย, เงินไหลมา)
– คาถาบูชาพระองคุลิมาล (คลอดง่าย, ป้องกันภูตผีปีศาจ)
– คาถาบูชาพระอุปคุต (บันดาลโชคลาภ, ป้องกันอันตราย)
– คาถาบูชาพระสมเด็จ (เสริมทรัพย์, เสริมสิริมงคล)
– คาถาอาราธนาพระสมเด็จ (เสกพระสมเด็จฯ ห้อยคอ)
– คาถาสมเด็จโต (เจริญลาภ ยศ สรรเสริญ สุข)
– คาถาสืบสร้างทางสวรรค์ นิพพาน (อยู่ดีมีสุข, ไปสู่สุคติ)
– คาถาหลวงปู่ทวด (เหยียบน้ำทะเลจืด) (โภคทรัพย์พอกพูน, มีสุข)
– คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร (ชีวิตปลอดภัย)
– คาถาหลวงปู่ศุข (เดินทาง, ติดต่อประสานงานสำเร็จ)
– คาถาหลวงพ่อโอภาสี (ครอบครัวมีสุข)
– คาถาหลวงพ่อสด (ชีวิตก้าวหน้า, มีสติปัญญามั่นคง)
– คาถาหลวงพ่อปาน (เสริมทรัพย์)
– คาถามหาอำนาจ (เสกล้างหน้า ผู้คนยำเกรง)
– คาถาเงินล้าน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) (เงินทองไหลมาเทมา)
– คาถาพุทธวิทยาคม (ทำให้แคล้วคลาดปลอดภัย)
– คาถาพญาไก่เถื่อน (เสริมให้มีปัญญาแก่กล้า)
– คาถาหลวงพ่อเกษม เขมโก (ให้ชีวิตมีความเกษมสำราญ)
– คาถาหลวงปู่เผือก (ป้องกันภัย, ชีวิตรุ่งเรือง)
– คาถาเจ้าคุณนรรัตน์ฯ (ทุกอย่างสำเร็จตามปรารถนา)
– คาถาหลวงพ่อเงิน พุทธโชติ (เสริมทรัพย์ เสริมบารมี)
– คาถาเรียกเงิน (ค้าขายร่ำรวย)
– คาถาหลวงปู่ทอง อายนะ (คุ้มครองให้ปลอดภัยจากอันตราย)
– คาถาหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ (เจริญโชคลาภ)
– คาถาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (มีโชคชัย, คงกระพัน, ผู้คนรักใคร่)
– คาถาหลวงพ่ออุตตมะ (มีโชคลาภ, วาสนาดี, ชีวิตรุ่งเรือง)
– คาถาหลวงพ่อแช่ม (ทำให้ชีวิตแช่มชื่น, มีแต่คนรัก)
– คาถาหลวงปู่ขาว อนาลโย (ทำให้เกิดเมตตามหานิยม)
– คาถาหลวงปู่แหวน สุจิณโณ (ชีวิตมีความสุข ความเจริญ)
– คาถาหลวงพ่อปาน อัคคปัญโญ (เสริมให้มีอำนาจ, ป้องกันสัตว์ร้าย)
– คาถาพ่อท่านลี ธัมมธโร (ป้องกันอันตราย ภัยพิบัติทั้งปวง)
– คาถาพ่อท่านคล้าย จันทสุวัณโณ (อยู่ยงคงกระพัน, มีคนนับถือ)
– คาถาความจำดี (เสริมปัญญา, เรียนเก่ง)
– คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช (ครอบครัวมีสุข สงบ ร่มเย็น)
– คาถาบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพ (สำเร็จดังปรารถนา
– คาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (สำเร็จดังปรารถนา)
– คาถาบูชาสมเด็จพระปิยมหาราช (ร.๕) (ทำให้มีชัยชนะ, มีโชคลาภ, ไม่ตกอับ)
– คาถาบูชากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ศัตรูพ่ายแพ้, มียศศักดิ์)
– คาถาบูชาพระแม่กวนอิม (ชีวิตและครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข)
– คาถาบูชาพระอิศวร (พระศิวะ) (ขจัดปัดเป่าอันตราย, ป้องกันภูตผี)
– คาถาบูชาพระพรหม (ทำให้ชีวิตมีความสุข ร่มเย็น)
– คาถาบูชาพระพิฆเณศวร (ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด้าน)
– คาถาบูชาพระนารายณ์ (ขจัดอันทั้งตรายทั้งปวง, ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน)
– คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ (ป้องกันภูตผีปีศาจ, คุณไสย)
– คาถาบูชาพระขันธกุมาร (ทำให้มีชัยชนะเหนือศัตรู)
– คาถาบูชาพระแม่อุมาเทวี (เสริมเมตตามหานิยม, ผู้คนรักใคร่)
– คาถาบูชาพระลักษมี (ทำให้เจริญรุ่งเรืองด้วยโภคทรัพย์, อุดมสมบูรณ์)
– คาถาบูชาแม่พระธรณี (ปกปักรักษาให้แคล้วคลาดปลอดภัย)
– คาถาบูชาแม่พระโพสพ (ให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหาร)
– คาถาบูชานางกวัก (ให้มีโชคลาภ, ค้าขายร่ำรวย)
– คาถาบูชาแม่พระธรณี แม่พระคงคา พระพาย พระเพลิง (แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ
– คาถาบูชาพระฤาษี (มีความสำเร็จในทุกด้าน)
– คาถาป้องกันตัว (คุ้มครองชีวิตให้ปลอดภัย)
– คาถาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ (ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ)
– คาถากำแพงแก้วเจ็ดชั้น (คุ้มครองตนให้ปลอดภัย)
– คาถาหัวใจเกราะเพชร (ป้องกันภัย, ศัตรู, ศัสตราวุธ)
– คาถาป้องกันภัยทั่วพิภพ (ภัยใดๆไม่อาจกล้ำกราย)
– คาถาปลุกเสกของขลัง (ใช้ปลุกเสกวัตถุมงคล)
– คาถาหัวใจกาสลัก (เสกแป้งผัดหน้า เสริมเมตตามหานิยม)
– คาถาหัวใจหนุมาน (ป้องกันศัตรู)
– คาถาประสานบาตร (ต่อกระดูก, ประสานแผล)
– คาถาเสกสีผึ้งทาริมฝีปาก (เสริมเมตตามหานิยม, คนรักใคร่)
– คาถามหาเมตตา (คนรักใคร่ หลงไหล)
– คาถาเมตตามหานิยม (คนรักใคร่ นิยมชมชอบ)
– คาถาปราบมาร (หัวใจพาหุง) (ป้องกันอันตราย, ทำคนคิดร้ายให้กลายเป็นมิตร)
– คาถาหัวใจพระพุทธ (ทำให้แคล้วคลาดปลอดภัย)
– คาถาฝันดี (ทำให้ฝันดี, ฝันได้โชคลาภ)
– คาถาผูกจิต (ทำให้ศัตรูเป็นมิตร)
– คาถาผู้กใจ (ทำให้ธุรกิจการค้าขายสำเร็จ)
– คาถาสะกดจิต (นะ จังงัง) (ใช้สะกดจิตคน/สัตว์ ให้อยู่ในอำนาจ)
– คาถาหัวใจพระเจ้าสิบชาติ (เสริมบารมี/เดชานุภาพ)
– คาถานิพพานจักรี (ขอพรให้เทวดาคุ้มครอง)
– คาถาหัวใจเศรษฐี (ทำให้มีลาภสมปรารถนา)
– คาถามหาพิทักษ์ (ป้องกันทรัพย์สินให้ปลอดภัย)
– คาถาหัวใจราชสีห์ (เมตตามหานิยม)
– คาถา ๑๐๘ พุทธคุณ (แคล้วคลาดปลอดภัย, โชคดีมีชีย)
– คาถาหัวใจพระรัตนตรัย (ป้องกันภัยสารพัด)
– คาถาพระเจ้าเปิดโลก (ป้องกันภัยในการเดินทาง)
– คาถานิมิตฝันดี (เกิดนิมิตดี, มีโชค)
– คาถาผูกมัดปีศาจ (ป้องกันภูตผีและคุณไสยเข้าร่าง
– คาถาคัดเลือด (เสกเป่าห้ามเลือดจากแผล)
– คาถาเป่าตาต้อตาแดง (รักษาตาแดง)
– คาถาหัวใจสุนัข (ป้องกันสุนัขเห่าหรือกัด
– คาถาบูชาทรัพย์ (เสริมให้ทรัพย์เพิ่มพูน)
– คาถาทำน้ำมนต์ขายของดี (ค้าขายร่ำรวย)
– คาถามหาลาภ (เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ, ร่ำรวย)
– คาถาบูชาหมอชีวกโกมารภัจจ์ (ช่วยในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ)
– คาถาเสกธูปบูชาพระ (ค้าขายร่ำรวย)
– คาถาบูชาขอลาภ ๗ วัน (ขอให้มีลาภ)
– คาถาบูชาประทีป (สวดบูชาขณะจุดเทียนถวายพระ ทำให้ชีวิตรุ่งเรือง)
– คาถาพญาปลาตะเพียนทอง (บันดาลให้เกิดลาภ)
– คาถาสาลิกาลิ้นทอง (พูดเจรจามีคนรัก)
– คาถาเมตตาจิต (เสริมให้มีคนรักใคร่)
– คาถาบูชาขอลาภพระเศรษฐีนวโกฏิ

ภาค ๓ ธรรมะฉ่ำชีวี
– มรดกธรรม
– ผลของการรักษาศีล ๕
– การใช้บุญสร้างความสำเร็จในปัจจุบัน
– การเจริญสติในชีวิตประจำวัน
– วิธีเจริญสติในอิริยาบถนั่ง
– พระในบ้าน
– พระที่ถูกมองข้าม
– บูชาพระให้ครบ
– ชีวิตที่เป็นหลักฐาน
– ความรักของพ่อ
– ความรักของแม่
– เลือดในอก
– กฏแห่งกรรม (หลวงพ่อจรัญ)
– เป็นมนุษย์หรือเป็นคน
– ผลกรรมชั่ว
– คติธรรมนำชีวิต
– กฏแห่งกรรม
– เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
– โกรธคือโง่
– ชีวิตกับความตาย
– การคบคน
– การสั่งสมบุญนำสุขมาให้
– กตัญญูรู้คุณคน
– พูดอย่างไรได้อย่างนั้น
– คาถาหัวใจเศรษฐี
– ปลงเสียเถิด
– ที่พึ่งของตน
– ชีวิตที่พอเพียง
– ทุกอย่างอยู่ที่ใจ
– วันเกิดใคร
– พ่อแม่แก่เฒ่า
– ผีร้ายในชีวิต
– ทำเองดีกว่า
– อุทานธรรม
– โอวาทธรรมสมเด็จโต
– มงคลชีวิต

ภาค ๔ ศาสนพิธีน่ารู้
– พิธีการทำบุญ
– การทำบุญในงานมงคล
– การทำบุญในงานอวมงคล
– คำบูชาพระรัตนตรัย
– คำอาราธนาศีล ๕
– คำสมาทานศีล ๕
– คำอาราธนาธรรม
– คำอาราธนาพระปริตร
– คำบูชาข้าวพระพุทธ
– คำลาข้าวพระพุทธ
– คำอธิษฐานของทำบุญ
– คำจบของทำบุญใส่บาตร
– คำถวายข้าวใส่บาตรและของทำบุญ
– คำบูชาพระภูมิ
– คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ
– คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิ
– คำหลั่งน้ำถวายพระภูมิ
– คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
– คำถวายสังฆทาน (อุทิศ)
– คำถวายผ้าป่า
– คำถวายผ้ากฐิน
– คำภาวนารดน้ำศพ
– คำภาวนาทอดผ้าบังสุกุล
– คำภาวนาเผาศพ
– คำอธิษฐานปล่อยสัตว์ (จีน)
– คำอธิษฐานปล่อยสัตว์
– ปล่อยสัตว์อะไรดี

ภาค ๕ บูชาพระให้ถูกโฉลก
– คาถาบูชาพระประจำวันเกิด
– พระบูชาประจำปีเกิด
– พระธาตุประจำปีเกิด
– พระเครื่อง พระบูชาประจำวันเกิด

ภาค ๖ ดูโชคกับโหราศาสตร์
– ตำราทำนายโชคชะตา ๑๒ ราศี (ดูโชคประจำปี)
– วันดี ดิถีงาม ยามมงคล (วิธีเลือกฤกษ์งามในการทำงานมงคล)
– ตำราตั้งชื่อมงคล
– ยามอุบากอง (เลือกเวลาที่เป็นมงคลสำหรับทำกิจต่างๆ)

ภาค ๗ รักษาพยาธิด้วยสมุนไพร
– สมุนไพรไทยใกล้ตัว
– คูน (ยาระบาย, แก้ท้องอืด)
– ชุมเห็ดไทย (ยาระบาย, แก้ท้องอืด)
– ชุมเห็ดเทศ (รักษากลากเกลื้อน
– ว่านหางจระเข้ (แก้พิษน้ำร้อนลวก, ยาระบาย)
– มะแว้งเครือ (แก้ไอ)
– ทับทิม (ยาแก้ถ่ายท้อง, ท้องเสีย)
– น้อยหน่า (ยาฆ่าเหา)
– ข่า (แก้โรคเกลื้อน, ท้องอืด)
– ขิง (แก้ไอ, ขับลม)
– หญ้าหนวดแมว (ขับปัสสาวะ, ขับนิ่ว)
– เล็บมือนาง (ถ่ายพยาธิ)
– พลู (แก้ลมพิษ, โรคกลาก)
– กานพลู (แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อในเด็ก)
– กะเพรา (แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ เพราะแก๊สในกระเพาะลำไส้
– บอระเพ็ด (ยาเจริญอาหาร, ลดไข้)
– ใบชา (ยาระบายอ่อนๆ, ลดความอ้วน
– สะแก (ขับถ่ายพยาธิ)
– ฟ้าทะลายโจร (แก้บิด, ท้องเสีย)
– เทียนกิ่ง (ฆ่าเชื้อโรคในแผลเป็นหนอง)
– เม็ดแมงลัก (ลดความอ้วน, ยาระบายอ่อนๆ)

SHOPPING CART

close