, , , , , , ,

สวดมนต์วันพระก่อนนอน


รหัส isbn 978-616-268-572-9
ขนาดสินค้า 13.0 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 50  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

15฿

สารบัญ
บททำวัตรเย็น
บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
บทชมเชยและระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า
บทชมเชยและระลึกถึงคุณพระธรรม
บทชมเชยและระลึกถึงคุณพระสงฆ์
บทชุมนุมเทวดา
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
บทพระพุทธเจ้าชนะมาร
๑. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
๒. บทพุทธชัยมงคลคาถา
๓. บทชัยปริตร
๔. บทสัพพมงคลคาถา
๕. อิติปิโสเท่าอายุ+๑
บทสวดชนะโรค (โพชฌังคปริตร)
บทสวดชนะเคราะห์ (อภยปริตร)
บทสวดป้องกันภัยพิบัติ (รตนปริตร)
บทสวดป้องกันภัยจากอมนุษย์ (กรณียเมตตสูตร ย่อ)
บทสวดป้องกันภัยจากคนปองร้าย (โมรปริตร)
บทสวดป้องกันภัยจากสัตว์มีพิษ (ขันธปริตร ย่อ)
บทสวดป้องกันอัคคีภัย (วัฏฏกปริตร)
บทสวดป้องกันการตายก่อนอายุขัย (อุณหิสสวิชัย)
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
บทสวดบารมี ๓๐ ทัศ
พระคาถาชินบัญชร
อัญเชิญเทวดากลับ
คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
คำแผ่ส่วนบุญ
คำกรวดน้ำย่อ
คำอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร
คำอุทิศบุญครอบจักรวาล
คำขออโหสิกรรมถอนคำสาบาน
คำอธิษฐานขอเบิกบุญ
คำขอขมาพระรัตนตรัย
พระคาถามหาจักรพรรดิ (เต็ม)
คาถาเงินล้าน
คาถาบูชาพญานาคศรีสุทโธ

SHOPPING CART

close