, , , , , ,

สวดมนต์วันพระก่อนนอน


รหัส isbn 978-616-268-572-9
ขนาดสินค้า 13.0 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 50  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

15฿

กรณีมีพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะ

โทร. 062-192-8936 082-684-7223

blank

สั่งซื้อไม่มีรายชื่อ หยิบใส่ตะกร้า

blank

สารบัญ
บททำวัตรเย็น
บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
บทชมเชยและระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า
บทชมเชยและระลึกถึงคุณพระธรรม
บทชมเชยและระลึกถึงคุณพระสงฆ์
บทชุมนุมเทวดา
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
บทพระพุทธเจ้าชนะมาร
๑. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
๒. บทพุทธชัยมงคลคาถา
๓. บทชัยปริตร
๔. บทสัพพมงคลคาถา
๕. อิติปิโสเท่าอายุ+๑
บทสวดชนะโรค (โพชฌังคปริตร)
บทสวดชนะเคราะห์ (อภยปริตร)
บทสวดป้องกันภัยพิบัติ (รตนปริตร)
บทสวดป้องกันภัยจากอมนุษย์ (กรณียเมตตสูตร ย่อ)
บทสวดป้องกันภัยจากคนปองร้าย (โมรปริตร)
บทสวดป้องกันภัยจากสัตว์มีพิษ (ขันธปริตร ย่อ)
บทสวดป้องกันอัคคีภัย (วัฏฏกปริตร)
บทสวดป้องกันการตายก่อนอายุขัย (อุณหิสสวิชัย)
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
บทสวดบารมี ๓๐ ทัศ
พระคาถาชินบัญชร
อัญเชิญเทวดากลับ
คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
คำแผ่ส่วนบุญ
คำกรวดน้ำย่อ
คำอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร
คำอุทิศบุญครอบจักรวาล
คำขออโหสิกรรมถอนคำสาบาน
คำอธิษฐานขอเบิกบุญ
คำขอขมาพระรัตนตรัย
พระคาถามหาจักรพรรดิ (เต็ม)
คาถาเงินล้าน
คาถาบูชาพญานาคศรีสุทโธ

SHOPPING CART

close
blank
blank