,

สวดมนต์รักษาโรคยามเจ็บไข้

Availability:

สินค้าหมดแล้ว


รหัส isbn 978-616-704-785-0
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 70  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

18฿

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

สวดมนต์รักษาโรคยามเจ็บไข้
 • โรค รู้ความหมาย เข้าใจวิธีสวดมนต์ ดลผล
  คือ หายป่วย
 • สมมติฐานที่ทำให้เกิดโรคทางกาย
 • สมมติฐานที่ทำให้เกิดโรคทางใจ
 • โรคกายไม่น่าหวั่น น่ากลัวกว่านั้นคือโรคหัวใจ
 • ปฏิบัติต่อกันอย่างไรในยามเจ็บไข้
  เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์สุข
 • สวดมนต์รักษากาย-ใจในยามเจ็บป่วย
 • พระพุทธมนต์ มีผลรักษาโรคอย่างไร ?
 • ความอัศจรรย์โพชฌังคปริตรพิชิตโรค
 • ไม่เชื่อในอำนาจปริตร ถูกปิดด้วยกรรมกิเลส
  เป็นสาเหตุรักษาโรค ไม่ได้ดั่งใจ
  ๑. บทกราบพระรัตนตรัย
  ๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
  ๓. บทไตรสรณคมน์
  ๔. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
  ๕. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
  ๖. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
 • สติ…ธัมมวิจยะ…วิริยะสัมโพชฌงค์
  กับการรักษาโรคกาย-ใจ ในปัจจุบัน
  ๗. โพชฌังคปริตร
 • ปีติ…ปัสสัทธิ…สมาธิ…อุเบกขาสัมโพชฌงค์ กับการรักษาโรคกาย-ใจ ในปัจจุบัน
  ๘. สัพพะมงคลคาถา
  ๙. ทำสมาธิ
  ๑๐. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
  ๑๑. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
  ๑๒. บทแผ่ส่วนกุศล
 • บทอธิษฐานจิต

สมุนไพร รักษาตัวยามเจ็บป่วย

๑. ชุมเห็ดไทย
๒. กระเทียม
๓. กระชาย
๔. กะเพรา
๕. กระถินไทย
๖. ว่านหางจระเข้
๗. กล้วยน้ำว้า
๘. ขี้เหล็กบ้าน
๙. ขนุน
๑๐. คูณ
๑๑. มะแว้งเครือ
๑๒. แคขาว
๑๓. หญ้าหนวดแมว
๑๔. ชุมเห็ดเทศ
๑๕. ยอบ้าน
๑๖. ตำลึง
๑๗. เตยหอม
๑๘. พลู
๑๙. น้ำเต้า
๒๐. บวบขม
๒๑. มะระขี้นก
๒๒. ผักชีไทย
๒๓. ผักชีลาว
๒๔. ผักหวานบ้าน
๒๕. สมอไทย
๒๖. ฝรั่ง
๒๗. ทับทิม
๒๘. ข่า
๒๙. โหระพา
๓๐. หอมแดง
๓๑. มะกรูด
๓๒. มะนาว
๓๓. ฟ้าทะลายโจร
๓๔. มะกอกน้ำ
๓๕. มะกอกบก
๓๖. มะขามเปรี้ยว
๓๗. มะขามเทศ
๓๘. มะละกอ
๓๙. บอระเพ็ด
๔๐. มะยม
๔๑. มะพร้าว
๔๒. มะตูม
๔๓. ขิง
๔๔. มะขามป้อม
๔๕. มะเฟือง
๔๖. สะระแหน่
๔๗. มะดัน
๔๘. มะรุม

SHOPPING CART

close