, , , ,

สวดมนต์พลิกชีวิต


รหัส isbn 978-616-268-616-0
ขนาดสินค้า 13.0 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 50  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

16฿

สวดมนต์พลิกชีวิต เสริมโชคลาภ บารมี รอด รุ่ง รวย

สารบัญ

ข้อปฏิบัติก่อนสวดมนต์
บทกราบพระรัตนตรัย (กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์)
บทนมัสการพระพุทธเจ้า (นอบน้อมพระพุทธเจ้า)
บทไตรสรณคมน์ (ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ)
คำสมาทานศีล ๕ (รับศีล ๕ มาปฏิบัติ)
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (ยอดมนต์ พลิกชีวิตดีทุกด้าน)
บทพระพุทธเจ้าชนะมาร (พลิกชีวิตให้มีชัยชนะในทุกเรื่อง)
บทชัยปริตร (อำนวยสิ่งที่ทำให้สำเร็จผล)
บทสัพพมงคลคาถา (สร้างความสุขสวัสดีแก่ชีวิต)
บทอิติปิโสเท่าอายุ+๑ (พลิกเคราะห์ร้ายให้เป็นดี)
พระคาถาชินบัญชร (คุ้มครองภัยพลิกชีวิตให้ดีในทุกๆ ด้าน)
บทอุณหิสสวิชัย (พลิกชีวิตที่ยังไม่ถึงคาดให้รอดจากความตาย)
บทอภยปริตร (พลิกลางร้าย ให้กลายเป็นดี)
บทกรณียเมตตสูตร (ย่อ) (พลิกเสนียดให้เป็นเสน่ห์ ขับขี่ปลอดภัย)
คาถาป้องกันภัย ๑๐ ทิศ (คุ้มครองชีวิตให้ปลอดภัยใน ๑๐ ทิศ)
พระคาถาทิพมนต์ (พลิกชีวิตที่ประสบเหตุร้ายให้กลายเป็นดี)
บทโพชฌังคปริตร (พลิกชีวิตคนป่วยให้หายโรค)
บทพุทธบารมี (พุทธบารมีอุ้มชูให้มีสุขก้าวหน้า)
บทบารมี ๓๐ ทัศ (เพิ่มพูนบารมีบันดาลผลให้เป็นสุข)
ทำสมาธิก่อนแผ่เมตตา
คำแผ่เมตตาให้ตนเอง (เมตตาตนสร้างกำลังใจให้ทำดี)
คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ (ตัดเวรตัดกรรมจากความอาฆาต)
คำอุทิศส่วนกุศล (แบ่งปันบุญเพิ่มพูนบุญให้มากขึ้น)
คำขอขมาถอนคำสาบานฯ (ขอขมาถอนคำสาบานขจัดปัญหา)
คำอธิษฐานเบิกบุญ (เบิกบุญมาใช้ให้คล่องตัวเฉพาะเรื่อง)
พระคาถาเงินล้าน (หนุนชีวิตให้มีกินมีใช้ไม่ขาดมือ)
พระคาถามหาจักรพรรดิ (พลิกชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกทางธรรม)
คาถาท้าวพญายม (ช่วยเหลือคนที่ไม่ถึงคาดให้พ้นจากความตาย)
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ (ปลอดภัยจากคุณไสย วิญญาณร้าย)
คาถาขอทรัพย์พญานาคราช (สมหวังในเรื่องทรัพย์สินเงินทอง)
คาถาบูชาพระราหู (กำจัดเสนียดจัญไร บังเกิดโชคลาภ)
คาถาบูชาหมอชีวกโกมารภัจจ์ (ขอพรในการรักษาโรคให้หาย)
คาถาบูชาแม่พระธรณี (ขอพรให้ความดีที่ทำบังเกิดผล)
คาถาบูชาพระอรหันต์แห่งโชคลาภ (ขอให้มีโชคลาภร่ำรวยปลอดภัย)
คาถาบูชาพระสุนทรีวาณี (ขอให้มีปัญญาแก้ปัญหาสำเร็จทุกอย่าง)
คาถาบูชาพระพรหม (ขอให้ประสบผลสำเร็จในทุกๆ เรื่อง)
บทสวดคุ้มครองตนให้ปลอดภัย
บทสวดให้ขับขี่ปลอดภัย
บทสวดแก้ปัญหาที่หาทางออกไม่ได้
บทสวดทำศัตรูให้กลายเป็นมิตร
บทสวดเมื่อถูกผู้มีอำนาจรังแก
บทสวดแก้คนนินทา ใส่ความ บทสวดปราบคนพยศ ลูกเกเร

SHOPPING CART

close