, ,

สวดมนต์นพเคราะห์ ต่อชะตา เสริมบารมี

Availability:

สินค้าหมดแล้ว


รหัสสินค้า : 97869162681875
โดย. : ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัทธ์
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 128 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 60 บาท

60฿

สินค้าหมดแล้ว

                             ชะตาชีวิตของคนเรา
จะดีหรือร้าย ล้วนเป็นไปตามอำนาจ
“กฎแห่งกรรม”

คนเราทุกคน
สามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตได้ ด้วยการ
..หยุดทำชั่ว..
..เร่งประกอบกรรมดี..
..ชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์..

การสวดมนต์เป็นการทำความดีอย่างหนึ่ง
ที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตคุณได้

นพเคราะห์คืออะไร ทำไมต้องสวดนพเคราะห์
เป็นเรื่องงมงายหรือไม่ สวดแล้วจะได้ผลจริงหรือ
หาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้ พร้อมวิธีทำจิตก่อนได้ให้ได้ไปสวรรค์

การสวดนพเคราะห์ตามหนังสือเล่มนี้ ได้ยึดตามแบบการสวดนพเคราะห์ของพระเดชพระคุณพระมงคลโมลี (วิ) (หลวงพ่อบุญ โสภโณ) แห่งวัดทุ่งเหียง ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะที่ท่านกำหนดขึ้นและใช้สวดมานาน เป็นที่รู้จักทั่วไปอย่างแพร่หลาย
การสวดนพเคราะห์ ต่อชะตาในหนังสือเล่มนี้ มิได้มุ่งเน้นให้เชื่อและหลงงมงายในเรื่องชะตาราศีหรือเทพเจ้าแต่อย่างใด แต่จุดมุ่งหมายอยู่ที่ต้องการให้ชาวพุทธได้ทำความดีด้วยการสวดมนต์ เพื่อเสริมบุญบารมีของตนให้มากยิ่งขึ้น เพราะเมื่อมีบุญบารมีที่มากเพียงพอแล้ว โชคชะตาวาสนาก็จะดีขึ้นมาเอง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือสวดมนต์นพเคราะห์ ต่อชะตา เสริมบารมี เล่มนี้ จักเอื้อประโยชน์แก่ท่านไม่มากก็น้อย

ปกรอง
คำนำ
———————————————
**สารบัญ**
สวดมนต์นพเคราะห์ ต่อชะตา เสริมบารมี
นพเคราะห์คืออะไร
นพเคราะห์เกี่ยวกับชะตาชีวิตอย่างไร
ชะตาชีวิตตามหลักพุทธศาสนา
จุดประสงค์ของการสวดนพเคราะห์
พุทธ พราหมณ์ วัฒนธรรมเชื่อมโยงกัน
สวดมนต์สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตาได้จริงหรือ ?
พลังพระปริตรพิชิตเคราะห์ร้าย
เหตุที่ทำให้การสวดมนต์ไม่ได้ผล
สวดบทไหนจึงดี
บทสวดนพเคราะห์ต่อชะตา
๑. บทนมัสการพระพทุธเจ้า
๒. บทไตรสรณคมน์
๓. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
๔. บทชัยมงคลคาถา
๕. บทชัยปริตร
๖. บทสัพพมงคลคาถา
๗. คาถาบูชาดวง
๘. บทบารมี ๓๐ ทัศ
๙. บทอังคุลิมาลปริตร
๑๐. คาถาโพธิบาท
๑๑. คาถาเสริมบารมี
๑๒. บทนพเคราะห์-สืบชะตา
๑๓. บทโมรปริตร
๑๔. บทอภยปริตร
๑๕. คาถามงคลจักรวาล ๘ ทิศ
๑๖. อาฏานาฏิยสูตร (ย่อ)
๑๗. บทสวดไหว้เทพนพเคราะห์
๑๘. บทอาฏานาฏิยปริตร (ย่อ)
๑๙. บทมงคลจักรวาลน้อย
๒๐. คาถาธารณปริตร
๒๑. บทอิติปิโสรัตนมาลา ๑๐๘
๒๒. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๒๓. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
๒๔. คำอุทิศบุญครอบจักรวาล
๒๕. คำอธิษฐานบุญ
๒๖. คำอธิษฐานอโหสิกรรม
๒๗. คำกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

วิธีทำจิตก่อนตาย ให้ได้ไปสวรรค์
– อารัมภบท
– ความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำ หรับทุกชีวิต
– การเอาชนะความตายมีกล่าวไว้ในพุทธศาสนา
– พระพุทธเจ้าช่วยเด็กให้พ้นจากความตาย
– อิทธิบาท ๔ สูตรต่ออายุ
– หนีความตายไม่ได้ แต่เลือกตายดีได้
– คนกลัวตาย ๔ ประเภท
– ทำอย่างไรจึงจะไม่กลัวตาย
– ทำอย่างไรจึงจะตายดี
– จะเกิดดีหรือร้าย ขึ้นอยู่กับจิตสุดท้ายก่อนตาย
– เคล็ดลับช่วยคนใกล้ตายให้ตายดี
– วิธีทำจิตให้ดีงามก่อนตาย
– พระนิพพาน ปลายทางแห่งความดับทุกข์

SHOPPING CART

close