, , , ,

สวดมนต์ทุกวัน สวดมนต์ข้ามปี


รหัส isbn 978-616-268-618-4
ขนาดสินค้า 13.0 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 50  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

16฿

สวดมนต์ทุกวัน สวดมนต์ข้ามปี

สารบัญ
บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
คำอาราธนาศิล
คำสมาทานศีล
บทขุมนุมเทวดา
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
บทสัมพุทเธ
บทมงคลสูตร
บทรตนปริตร (ย่อ)
บทกรณียเมตตสูตร (ย่อ)
บทอภัยปริตร
บทอาฏานาฏิยปริตร (ย่อ)
บทโพชฌังคปริตร
บทรัตนโอสถ
บทอุณหิสสวิชัย
บทพุทธบารมี
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
พระคาถาชินบัญชร
บทบารมื ๓๐ ทัศ
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทพระพุทธเจ้าชนะมาร (พาหุง)
บทชยปริตร (มหากา)
บทเทวตาอุยโยชนคาถา
บทสัพพมงคลคาถา
ทำสมาธิก่อนแผ่เมตตา
คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
คำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
คำอธิษฐานอโหลิกรรม
คำอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร

 

SHOPPING CART

close