สารบัญ

ภาค ๑ ทำวัตร
บททำวัตรเช้า
บททำวัตรเย็น
ภาค ๒ สวดมนต์ข้ามปี
(เกริ่นนำ)
บทบูชาพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
คำสมาทานศีล ๕
บทชุมนุมเทวดา
พระปริตรกำจัดทุกข์
(สวดขจัดสิ่งร้ายให้หมดไปกับปีเก่า)
บทมงคลสูตร
บทรตนปริตร (ย่อ)
บทกรณียเมตตสูตร
บทขันธปริตร
บทโมรปริตร
บทอภยปริตร
บทอาฏานาฏิยปริตร (ย่อ)
บทรัตนโอสถ
บทอุณหิสสวิชัย
บทโพชฌังคปริตร
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
พระคาถาชินบัญชร
บทมหาเมตตาใหญ่
พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
บทบารมี ๓๐ ทัศ
คาถามงคลจักรวาล ๘ ทิศ
บทอัญเชิญเทวดากลับ
บทปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
สวดอวยชัยให้พร
(สวดเพื่อให้เกิดสิ่งดีงามในปีใหม่)
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
บทชยปริตร (มหากาฯ)
บทมงคลจักรวาลใหญ่
บทสัพพมงคลคาถา
บทอิติปิโสเท่าอายุ+๑
สวดปิดท้าย
บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
คำอธิษฐานขออโหสิกรรม
คำแผ่ส่วนกุศล ขออโหสิกรรม
รับโชค
คำอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
คำกรวดน้ำย่อ
คาถามหาจักรพรรดิ

 

SHOPPING CART

close