, , , ,

วิธีแปลภาษามคธเป็นภาษาไทย


150฿

วิธีแปลภาษามคธเป็นภาษาไทย
isbn : 978-616-268-019-9
โดย. : พระมหานิยม อุตฺตโม
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 216 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 150 บาท

รวบรวมวิธีแปลทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะ มีผังประโยคแสดง ง่ายต่อการเข้าใจ เหมาะทั้งนักเรียนและครูผู้สอน

SHOPPING CART

close