,

ภิกขุปาฏิโมกข์ แปล


รหัส isbn 974-493-315-1
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 292  หน้า

100฿

กรณีมีพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะ

โทร. 062-192-8936 082-684-7223

blank

สั่งซื้อไม่มีรายชื่อ หยิบใส่ตะกร้า

ภิกขุปาฏิโมกข์ ฉบับแปลไทย

สารบัญ

 • อุโบสถกรรม
 • วิธีทำอุโบสถของพระภิกษุ ๑ รูป
 • วิธีทำอุโบสถของพระภิกษุ ๒ รูป
 • วิธีทำอุโบสถของพระภิกษุ ๓ รูป
 • วิธีแสดงพระปาฏิโมกข์ของหมู่สงฆ์
 • บุพกรณ์และบุพกิจ
 • คำอัชเฌสนา
 • คำเชื้อเชิญ
 • อธิบายวิธีเปลี่ยนบุพกิจ
 • ตามลำดับเลข
 • ภิกฺขุปาฏิโมกฺขํ
 • ภิกขุปาฏิโมกข์แปล
 • สีลุทฺเทสปาโฐ
 • บาลีแห่งอุทเทสปรารภศีล
 • ตายนคาถา
 • เทวธมฺมา
 • เจติยวนฺทา
 • เทวธรรมแปล
 • บทวันทาพระเจดีย์
 • การนับจำนวนสังขยา
 • วิธีแสดงพระปาฏิโมกข์โดยย่อ
 • วิธีแสดงบุพกรณ์และบุพกิจอีกแบบหนึ่ง
 • อันตราย ๑๐ อย่าง

 

SHOPPING CART

close
blank
blank