, ,

ภิกขุปาฏิโมกข์ บาลี


รหัส isbn 974-493-315-1
ขนาดสินค้า 10.5 x  14.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 112  หน้า

40฿

กรณีมีพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะ

โทร. 062-192-8936 082-684-7223

blank

สั่งซื้อไม่มีรายชื่อ หยิบใส่ตะกร้า

blank

ภิกขุปาฏิโมกข์ บาลี

สารบัญ

 • ปุพพกรณปุพุพกิจจานิ
 • อธิบายวิธีเปลี่ยนบุพกิจตามลำดับเลขเชิงอรรถ
 • วิธีหาอธิกมาสโดยย่อ
 • ภิกขุปาฏิโมกุขปาลิ
 • ปุพพภาคนมการ
 • สจจกิริยคาถา
 • สีลุทเทสปาจ
 • ตายนคาถา
 • วิธีแสดงพระปาฏิโมกข์โดยย่อ.
 • วิธีแสดงบุพกรณ์และบุพกิจอีกแบบหนึ่ง.
 • อันตราย ๑๐ อย่าง.
 • การนับจำนวนสังขยา

SHOPPING CART

close
blank
blank