, ,

พิชิตกรรมตามพุทธวิธี


25฿

**พิชิตกรรมตามพุทธวิธี**
– ปริศนาแห่งชีวิต
– เกิดมาทั้งที ทำดี ๓ กรรม
– พฤติกรรม พันธุกรรม เวรกรรม
– ภัยภายนอก-ภัยภายใน
– ติด-ตัด-ต้าน
– ไปสู่ที่ชอบหรือที่ชั่ว จิตตัวเราเป็นผู้ ให้คำตอบ
– กรมธรรม์บุญ
– คนเคราะห์ร้าย
– บัญชีดำ
– กรรมตามสนอง
– กลับตัว กลับใจ
– ชีวิตลิขิตได้ด้วยตนเอง
– สวดมนต์พิชิตกรรม
– มนต์ตั้งกระแสจิต
– บทบูชาพระรัตนตรัย
– บทกราบพระรัตนตรัย
– บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
– บทไตรสรณคมน์
– บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
– บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
– บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
– มนต์ชนะแปดทิศ พิชิตแปดสถานการณ์
– พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
– มนต์ประสาทพร กิจการให้สัมฤทธิผล
– ชัยปริตร (มหากา)
– สัพพมงคลคาถา
– มนต์เจริญสมาธิภาวนา
– คำบำเพ็ญพระกัมมัฏฐาน
– มนต์แผ่เมตตาจิตอุทิศบุญ
– บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
– บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
– บทแผ่ส่วนบุญกุศล
– บทกรวดน้ำ
– กรวดน้ำภาษาไทย
– บทอธิษฐานจิต

SHOPPING CART

close