, ,

พระอรหันต์ ๗ ขวบ


รหัสสินค้า : 9786162681585
โดย. : ไพโรจน์ โรจนปัญญาวัชร์
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 128 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 60 บาท

60฿

  บทพิสูจน์ที่จะทำให้คุณรู้ว่า เด็กมิได้ไร้เดียงสาต่อการบรรลุธรรม

     ศึกษาประวัติการสร้างบารมี คุณธรรม และอิทธิปาฏิหาริย์
ของเหล่าสามเณรอรหันต์ครั้งพุทธกาล
เรื่องที่จะนำท่านขยับเข้าใกล้การบรรลุธรรมยิ่งขึ้น

หนังสือ พระอรหันต์ ๗ ขวบ นี้ ได้นำความลับของขุมทรัพย์แห่งพลังอำนาจที่ซ่อนไว้ในหลักธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนไขว่คว้าหามาทั้งชีวิตเพื่อครอบครองเป็นเจ้าของ นั่นก็คือพลังอำนาจที่มาจากการเข้าถึงธรรม มาเปิดเผยไว้ในหนังสือเล่มนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านทุกท่านจะเข้าถึงหลักธรรมได้ในเร็ววัน

อ่านสิบรอบ คิดสิบหน ฝึกฝนปัญญา ฉลาดใช้ เฉลียวคิด ชีวิตมีสติ สนุก สุข สงบ เย็น
———————————————
คลิกเพื่อดูตัวอย่างหนังสือ

———————————————
ปกรอง
คำนำ
———————————————
**สารบัญ**
เกริ่นก่อนบรรลุธรรม
หลวงตามหานิยม
ทำบุญในเขตบุญ จะได้บุญ
ลัทธิอายุนิยม
การบรรลุธรรม
พระอรหันต์ ๗ ขวบ
สามเณรนิโครธ อรหันต์น้อยผู้กู้ศรัทธา
– วิกฤตหลังพุทธปรินิพพาน
– อุบายแสวงหาผู้รู้
– เณรน้อยผู้กู้ศรัทธา
– ทดสอบเณรน้อย
– ธรรมะจากเณรน้อย
– ต้องเข้าถึงสารธรรม จึงจะนำศาสนาให้รุ่งเรือง
– ปกครองคนด้วยธรรม
– ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณปาฐะ
– ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
– ปัตติทานคาถา จึงจะนำประเทศชาติเจริญ
– พุทธศาสนา สอนระบอบธรรมาธิปไตย
– กำเนิดนิโครธกุมาร
– การบรรพชาของนิโครธกุมาร
– สามเณรนิโครธบรรลุอรหันต์
สามเณรทัพพมัลละ อรหันต์น้อยผู้เรืองฤทธิ์
– ทัพพมัลละ พระเถระผู้เป็นเลิศ
– กำเนิดทัพพมัลลราชกุมาร
– ผู้มีบารมีจักไม่สิ้นชีวีก่อนบรรลุธรรม
– ศรัทธาของทัพพมัลลราชกุมาร
– บรรลุอรหันต์ ในวันปลงผม
– จิตอาสาของสามเณรทัพพมัลละ
– อุปสมบทเป็นพระภิกษุ
– ได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดา
– ทำดีกับคนพาล เหมือนการทำคุณบูชาโทษ
– ถูกกล่าวหาในคดีร้ายแรง
– ถูกใส่ความเป็นครั้งที่สอง
– หลักในการคว่ำบาตร
– บุรพกรรมของพระทัพพมัลลเถระ
– บุรพกรรมที่ทำให้ถูกกล่าวใส่ร้าย
– บุรพกรรมในสมัยพระกัสสปพุทธเจ้า
– คำสอนก่อนนิพพาน
สามเณรจูฬสุมนะ อรหันต์น้อยผู้สยบพญานาค
– จูฬสุมนะบรรพชา
– ประลองฤทธิ์กับนาคราช
– เหล่าเทพเป็นสักขีพยานในการแสดงฤทธิ์
– พญานาคราชยอมตนเป็นบริวาร
– พระบรมศาสดาทรงประกาศเกียรติคุณสามเณร
– การอุปสมบทด้วยวิธีพิเศษ
– อายุ มิใช่อุปสรรคของการบรรลุธรรม
– บุรพกรรมของจูฬสุมนอรหันต์
สามเณรโสปากะ อรหันต์น้อยเจ้าปัญญา
– กำเนิดโสปากะ
– โสปากะ ก่อนบรรลุธรรม
– โสปากะบรรลุโสดาบัน
– บรรลุอรหันต์ก่อนออกบวช
– อุปสมบทด้วยการตอบปัญหา
– บุญบารมีในอดีตชาติ
สามเณรสีวลี อรหันต์น้อยผู้ยิ่งด้วยลาภสักการะ
– สีวลี พระสาวกผู้มีลาภมาก
– อยู่ในครรภ์ ๗ ปี ก่อนที่จะถือกำเนิด
– พุทธดำรัส ขจัดความทุกข์
– “ศรัทธา” ใครก็ไม่สามารถรับรองให้ได้
– เห็นทุกข์แจ้งชัด จึงเห็นทางตัดวัฏสงสาร
– เมื่อปลงผมเสร็จ ก็สำเร็จพระอรหันต์
– ทดสอบบารมีที่สร้างสมมา
– พระบรมศาสดา ยกย่องว่าเป็นผู้มีลาภมาก
– บุรพกรรมในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตระ
– บุรพกรรมในสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสี
– ถูกความโลภทดสอบจิตใจ
– ตั้งความปรารถนาครั้งที่สอง
– บุรพกรรมร่วมกับมารดา
– แผนการยึดเมือง
– ทำกรรมใหญ่ไว้ ย่อมชดใช้ยาวนาน
สามเณรเรวตะ อรหันต์น้อยในป่าลึก
– เรวตะ พระผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร
– เรวตะ ก่อนบรรลุพระอรหันต์
– อยากบวชพระ เมื่อได้ฟังธรรมะจากยาย
– ออกอุบายหนีไปบวช
– สามเณรเรวตะ บรรลุพระอรหันต์
– ถูกดูแคลนในฤทธิ์ เพราะคิดว่าเป็นเพียงสามเณร
– พระบรมศาสดา สนทนาธรรมกับสามเณรเรวตะ
– พระอรหันต์อยู่ที่ใด ในที่นั้นจักร่มเย็น
– บุรพกรรมของสามเณรเรวตะ
สามเณรสังกิจจะ อรหันต์น้อยผู้เป็นยอดกัลยาณมิตร
– สังกิจจะ พระอรหันต์ผู้เป็นยอดแห่งมิตร
– สังกิจจะ พระผู้กำเนิดบนกองเพลิง
– ทำนายลักษณะ สังกิจจะทารก
– เห็นทุกข์โทษในชีวิต จึงคิดออกบวช
– อรหันต์น้อยสังกิจจะ ติดตามพระไปบำเพ็ญเพียร
– คนที่เห็นแก่ปากท้อง มักมองข้ามความซื่อสัตย์
– ไม่กล่าวโทษจองเวรผู้อื่น แม้เขาหยิบยื่นความตายให้
– สามเณรสังกิจจะ สละชีวิตเพื่อบูชายัญ
– ยังไม่สิ้นอายุขัย อาวุธใดก็ทำร้ายพระอรหันต์ไม่ได้
– โจรร้ายกลับใจ เพราะได้พบกัลยาณมิตร
– อรหันต์สังกิจจะ สอนให้โจรละความอยาก
– เพียงคิดกลับใจ ก็ไม่ไร้ค่าที่เกิดมา

—————————————–

SHOPPING CART

close