, ,

พระพุทธเจ้า มหาบุรุษที่สุดแห่งโลก


รหัสสินค้า : 9786162681288
โดย. : ไพยนต์ กาสี
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 128 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 60 บาท

60฿

พุทธทำนาย ที่แถลงไขถึงความเดือดร้อนในสังคมที่อาจทำให้ล่มจมถึงขั้นสิ้นโลก

“ในกาลใดที่มนุษย์เสื่อมจากศีลธรรมทำแต่ความชั่วช้า
ในกาลนั้นจะเกิดกลีบุค คือ ธรรมชาตอจะวิปริต เยาวชนมีจิตมั่วกาม
ลูกหยามคุณบิดามารดาน่าอดสู ผู้ใหญ่ใช้คนไม่ถูกกับงาน
การตัดสินคดีไม่ความยุติธรรม คนชั่วจะครองอำนาจบาตรใหญ่
ภรรยาจะมีชู้คิดนอกใจ เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม คนดีหนีเข้าป่า
คนชั่วช้าอยู่ครองเมือง คนเห็นชั่วเป็นดี อลัชชีจะเต็มศาสนา
ปัญญาชนจะถูกกดขี่ มีผู้นำที่ยกย่องคนชั่วช้า ภรรยาไม่ยำเกรงสามี
ผู้นำมีคนชั่วเป็นบริวาร ครูอาจารย์ถูกศิษย์เนรคุณ
ไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดมีนั้น
ทุกท่านต้องช่วยกันพยุงศีลธรรมให้อยู่ค้ำจุนโลก”

หนังสือ มหาศาสดาผู้ชี้ชะตาโลก เล่มนี้ ผู้เรียบเรียงนำข้อความเรื่องราวส่วนใหญ่มาจากพระไตรปิฎกและอรรถกถา พร้อมทั้งเสริมสารธรรมที่คิดว่าจะช่วยให้เกิดแนวคิดในการป้องกันภัย ที่จะเกิดจากพุทธทำนายข้อนั้นๆ ทั้งนี้ มิได้เป็นการเขียนให้ตื่นตกใจกลัวจนเกินเหตุ แต่จุดประสงค์แท้จริงต้องการให้ผู้อ่านลดละกิเลสที่จะทำให้เกิดผลตามคำ ทำนายในเรื่องนั้น

——————————————–
คลิกเพื่อดูตัวอย่างหนังสือ

———————————————
ปกรอง
คำนำ
———————————————
**มหาศาสดาผู้ชี้ชะตาโลก**
เหตุใดคนถึงชอบทำนายดวงชะตา
โหราศาสตร์ วิชาทำนายของทุกชาติภาษา
การพยากรณ์ในพระพุทธศาสนา
การได้รับการพยากรณ์ของพระพุทธเจ้า
ความฝันอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่มักนำมาทำนาย
เหตุการณ์ทำนายฝันพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน
๑. การพยากรณ์พระสุบินของพระนางสิริมหามายา
๒. คำพยากรณ์พระราชกุมารของอสิตดาบส
๓. คำพยากรณ์เจ้าชายสิทธัตถะของพราหมณ์ทั้ง ๘
๔. การพยากรณ์มหาสุบิน ๕ ประการด้วยพระองค์เอง
พุทธทำนาย ๑๖ ประการ จากสุบินนิมิตฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล
๑๖ สุบินของโกศลราชา ๑๖ บทพระพุทธวจนพยากรณ์
๑.โคอัญชันจะชนกันแต่ไม่ชน
ธรรมชาติวิปริตผิดวิสัย
เคล็ดธรรมแก้ฝัน
๒.ต้นไม้ออกดอกผลต้นแค่ศอก
เยาวชนหญิงชายจะมั่วกาม
เคล็ดธรรมแก้ฝัน
๓. แม่วัวออกลูกบังเกิดเกล้า
ลูกหยามคุณบิดามารดาน่าอดสู
เคล็ดธรรมแก้ฝัน
๔. เอาวัวตัวยังเล็กมาไถนา
ผู้ใหญ่ใช้คนไม่ถูกกับงาน
เคล็ดธรรมแก้ฝัน
๕. คนช่วยกันป้อนหญ้าม้าสองปาก
การตัดสินคดีไม่มีความยุติธรรม
เคล็ดธรรมแก้ฝัน
๖. อยากให้หมามานั่งบนถาดทอง
คนชั่วจะครองอำนาจบาตรใหญ่
เคล็ดธรรมแก้ฝัน
๗. ฟั่นเชือกกองไว้ หมาแอบเข้าไปกัด
ภรรยาจะมีชู้คิดนอกใจ
เคล็ดธรรมแก้ฝัน
๘. ทวยราษฎร์ตักน้ำใส่ตุ่มใหญ่
จะเกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม
เคล็ดธรรมแก้ฝัน
๙. น้ำใสๆกลับไปอยู่ที่ริมสระ
คนดีหนีเข้าป่า คนชั่วช้าอยู่ครองเมือง
เคล็ดธรรมแก้ฝัน
๑๐. ข้าวสามกษัตริย์สุกไม่เท่ากัน
คนเห็นดีเป็นชั่ว เห็นชั่วเป็นดี
เคล็ดธรรมแก้ฝัน
๑๑. เอาไม้จันทน์มีค่าแลกนมเน่า
จักมีนักบุญในคราบคนบาปหนา
เคล็ดธรรมแก้ฝัน
๑๒. น้ำเต้าแสนเบากลับจมน้ำสิ้น
ปัญญาชนจะถูกกดขี่
เคล็ดธรรมแก้ฝัน
๑๓. แผ่นภูผาหินใหญ่ลอยน้ำได้
มีผู้นำที่ยกย่องคนชั่วช้า
เคล็ดธรรมแก้ฝัน
๑๔. เหตุไฉนงูใหญ่ให้กบจับกิน
ภรรยาไม่ยำเกรงสามีตน
เคล็ดธรรมแก้ฝัน
๑๕. พญาหงส์สิ้นศักดิ์เข้าพรรคกา
ผู้นำมีคนชั่วเป็นบริวาร
เคล็ดธรรมแก้ฝัน
๑๖. พยัคฆาดุร้ายไพร่กลัวสมันน้อย
ครูอาจารย์ถูกศิษย์เนรคุณ
เคล็ดธรรมแก้ฝัน
บทวิเคราะห์พุทธทำนาย
พุทธพยากรณ์พระศรีอริยเมตไตรย
การทำนายคติพระเทวทัต

SHOPPING CART

close