, ,

พระคุณพ่อ


รหัสสินค้า : 9744939524
โดย. : พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : กรีนรีด
จำนวน : 32 หน้า
ขนาด : 13×18.5cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 15 บาท

15฿

เพราะพ่อ คือผู้ให้ความหวัง และ กำลังใจ ลูกจึงสำนึกใน..”พระคุณพ่อ”
หนังสือดี ทรงคุณค่า โดย พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
——————————————-

——————————————-
ปกรอง
เปิดความใน ไขความจริง
———————————————
– พระคุณพ่อ
– ครอบครัวอบอุ่น
– พ่อคือช้างเท้าหน้า
– อ่อนน้อมย่อมชนะ
– อ่อนซ้อมย่อมแพ้
– พระผู้สร้างโลก
– เทวดาในเรือน
– บุตรที่พึงปรารถนา
– ลูกแก้วลูกขวัญ
– อย่าหักหาญน้ำใจ
– ภารกิจของพ่อแม่
– โรงเรียนในบ้าน
– ผู้สร้างโลกที่งดงาม
– ต้องสร้างจิตสำนึก
– ความเคยชิน
– สอนให้จำ ทำให้ดู
– สันติภาพในใจ
– ชีวิตดีต้องมีหลัก
– ความกตัญญูกตเสที คุณธรรมที่ขาดไม่ได้
– การตอบแทนพระคุณพ่อแม่
– ฝากไว้ให้คิด
– ปณิธานของลูก

SHOPPING CART

close