, , , , , ,

พระคุณพ่อแม่ และวิธีขอขมาอโหสิกรรมบิดามารดา


รหัส isbn 978-616-268-585-9
ขนาดสินค้า 13.0 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 50  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

15฿

ที่สุดของหนังสือพระคุณพ่อแม่ เนื้อหาสมบูรณ์ คำสอนพร้อมบทสวดมนต์ท้ายเล่ม
* พระคุณพ่อแม่
* วิธีแทนคุณพ่อแม่
* วิธีแทนคุณพ่อแม่อย่างสูงสุด
* วิธีขอขมาอโหสิกรรมพ่อแม่
* สวดมนต์เจริญเมตตา อิส๎วาสุ
พระคาถาชินบัญชร มงคลสูตร
เมตตสูตร เมตตานิสังสสูตร
คำแผ่เมตตาและอุทิศบุญกุศล

สารบัญ

๑. พระคุณพ่อแม่

เกิดมาจากความตั้งใจไม่ใช่ความบังเอิญ
“แม่” คำพูดแรกของลูก
หัวอกลูกผู้หญิงแท้จริงอยากเป็นแม่
พ่อเป็นผู้นำ แม่คอยค้ำสนับสนุน
เลี้ยงลูกเติบใหญ่ด้วยหัวใจมีพระ
พ่อแม่เปรียบดั่งพรหมคุ้มครองลูก
พ่อแม่คือผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์ของลูก
พ่อแม่คือเทวดาประจำเรือน
บูชาพระในบ้านคือรากฐานของชีวิต
พ่อแม่คือครูคนแรกของลูก
พ่อแม่คือเทพเจ้าผู้ให้ชีวิต
ปากว่าร้ายแต่ใจปรารถนาดี
น้ำใจพ่อแม่ดุจแผ่นดินแผ่นฟ้า
มีอะไรก็ไม่เท่ามีพ่อแม่
แม้เวลาจะผ่านไป แต่ความห่วงใยยังคงเดิม

๒. แทนคุณพ่อแม่

ความกตัญญูคือรากฐานความเจริญ
ความกตัญญูขาดหาย โลกจะเลวร้ายทันที
ดอกไม้บูชา คือการทำหน้าที่ของลูก
ตอบแทนด้วยการเลี้ยงกาย
ตอบแทนด้วยการเลี้ยงใจ
ตอบแทนด้วยการหมั่นระลึกถึงคุณ
ตอบแทนด้วยการเชื่อฟัง
ตอบแทนด้วยการดำรงวงศ์สกุล
ตอบแทนด้วยการบวช
ทรงอนุญาตให้ภิกษุบิณฑบาตเลี้ยงพ่อแม่
วิธีตอบแทนคุณบิดามารดาตามหน้าที่

๓. ทดแทนคุณอันสูงสุด

เลี้ยงบนบ่า ๑๐๐ ปี ยังใช้หนี้ไม่หมด
แม้ให้ราชสมบัติ ก็มิอาจทดแทนคุณ
ทำอย่างนี้จึงปลดหนี้คุณได้หมด
ทำพ่อแม่ให้มีศรัทธาคือการนำพาสู่ชีวิตใหม่
ทำให้พ่อแม่มีศีล คือปูทางสู่ความสิ้นทุกข์
ทำพ่อแม่ให้มีจาคะ เสียสละรักษาธรรม
ให้ดวงตาเห็นธรรม มีค่าล้ำกว่าทรัพย์ใดๆ
การตอบแทนคุณบิดาของพระพุทธเจ้า
การตอบแทนคุณมารดาของพระพุทธเจ้า

๔. วิธีขอขมาอโหสิกรรมต่อบิดามารดา

๕. บทสวดมนต์เจริญเมตตา

บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิส๎วาสุ)
มงคลสูตร (มงคลชีวิต ๓๘ ประการ)
พระคาถาชินบัญชร (เกราะป้องกันภัย)
บทกรณียเมตตสูตร (บทเจริญเมตตา)
บทเมตตานิสังสสูตร (อานิสงส์เมตตา)
บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
บทแผ่พรหมวิหาร ๔
บทแผ่ส่วนบุญ
คาถามหาจักรพรรดิ
บทสัพพมงคลคาถา
คำอธิษฐานจิตอุทิศบุญกุศล
กราบลาพระ ๕ ครั้ง

SHOPPING CART

close