,

ป่วยไม่ทุกข์ สุขด้วยธรรม


รหัส isbn 978-616-268-282-7
ขนาดสินค้า 11.0 x  16.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 60  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า 72  หน้า

18฿

กรณีมีพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะ

โทร. 062-192-8936 082-684-7223

blank

สั่งซื้อไม่มีรายชื่อ หยิบใส่ตะกร้า

สารบัญภายในเล่ม


สังขารมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา
ความเจ็บไข้สอนให้เห็นทุกข์
ต้องการพ้นจากความเจ็บไข้ ให้เตรียมพร้อม “ดับไม่เหลือ”
ความดับไม่เหลือ คือการดับความรู้สึกว่าร่างกายเป็นตัวเรา เป็นของเรา
ต้องมองให้เห็นความจริงของร่างกายจึงจะคลายความยึดมั่นว่าตัวเรา
๓ สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับ “ความดับไม่เหลือ”
เกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็ยังไม่พ้นทุกข์
หมั่นระลึก ๓ สิ่งนี้ให้ขึ้นใจหากไม่ต้องการเวียนว่ายตายเกิดอีก
เมื่อเห็นทุกข์แล้ว ให้มุ่งหวังความดับ เย็น เป็น “นิพพาน”
เรื่องโลกๆ ต้องละจึงจะเอาชนะความทุกข์ได้
มองให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็น
มุ่งหน้าสู่นิพพานเถิดจะได้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป

ลำดับการสวดมนต์

๑. บทกราบพระรัตนตรัย
๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๓. บทไตรสรณคมน์
๔. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิส๎วาสุ)
๕. บทโพชฌังคปริตร
๖. บทสัพพมงคลคาถา
๗. ทำสมาธิรักษาโรค
๘. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๙. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
๑๐. บทแผ่ส่วนกุศล
๑๑. บทอธิษฐานจิต

เคล็ดการสวดโพฌังคปริตรพิชิตโรค
บูรณาการโพชฌังคปริตรกับการักษาโรค

SHOPPING CART

close
blank
blank