,

ประคองใจไว้ในธรรม

Availability:

สินค้าหมดแล้ว


รหัส isbn 978-616-268-291-9
ขนาดสินค้า 11.0 x 16.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 60  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 72  หน้า

18฿

สินค้าหมดแล้ว

สารบัญภายในเล่ม


ทุกชีวิต คือชีวิตที่มีแต่ทุกข์
ทุกข์เพราะรัก
ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์แฝงอยู่
รู้ถึงความจริง ก็ไม่มีสิ่งให้ต้องทุกข์ใจ
มองทุกข์ให้เป็น
ชีวิตนี้ ไม่มีอะไรแน่
ยาแก้ตาย มีขายบ้างไหมหนอ
พอมีสติมา ปัญญาจะเกิดตาม
ธรรมะ คือโอสถระงับทุกข์ที่ดีที่สุด
ทะเลน้ำตา
ยอมชั่วเพราะรักมาก
แอบหนีจากกลับไปหาบิดรมารดา
สามีนางชะตาขาดตายในป่า
ชีวิตระทม แต่ต้องก้มหน้าสู้ต่อไป
รับทุกข์ไม่ไหว จึงกลายเป็นคนบ้า
เมื่อบุญมาถึง จึงได้ที่พึ่งอันดี
จากเสียสติ มาเป็นภิกษุณีในศาสนา
ต้องเป็นอยู่อย่างผู้ไม่ประมาท
คนโง่ที่น่ารักใคร่
สองคนสองใจ
ใครเป็นคนโง่กว่ากันแน่
ผิดแล้วแก้ไข ไม่หมองมัวในชีวิต
โง่แถมมีทิฐิ อย่างนี้อันตราย
ขุนโจรกลับใจ
ถูกเมียไล่ ทำให้ไปเป็นโจร
คนเคยฝึกจิต สะกิดหน่อยก็เกิดปัญญา
พิจารณาธรรมได้ ไม่มีภัยให้ต้องกลัว
มีกัลยาณมิตร ชีวิตไม่มัวหมอง

ชื่อนั้นสำคัญไฉน
ชื่อมงคล ไม่ใช่สิ่งประกันตนว่าดี
ชื่อมีความหมาย ทำอะไรอย่าให้อายชื่อ
สิ่งทั้งหลาย ถื่อได้ว่าเป็นเพียงสมมติ
มากมาจากน้อย
เล็กๆ น้อยๆ ค่อยๆ ทำไป
หมั่นสร้างกุศลไว้เพื่อซะล้างอกุศล
ผลที่ยิ่งใหญ่ บางทีมันก็ได้จากจุดเล็กๆ
คนภูเขา
แต่งงานไปอยู่บ้านที่เป็นมิจฉาทิฐิ
อยู่ไกลแค่ไหน ก็ทำดีได้
คนดี ย่อมรู้เห็นได้แม้ในที่ไกล
ประคองใจให้ได้ แม้เจอสิ่งไม่ถูกใจตน

SHOPPING CART

close