,

บูรณาการแผนใหม่ น.ธ.ตรี


160฿

หนังสือเรียน นักธรรมชั้นตรี นักธรรม ชั้นตรี นักธรรมตรี นักธรรม ตรี น.ธ.ตรี น.ธ. ตรี

บูรณาการแผนใหม่ นักธรรม ชั้นตรี

รหัสสินค้า : 9744937777
โดย. : คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปรุ๊ฟ 48.8 g.
จำนวน : 640 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 160 บาท

หนังสือบูรณาการแผนใหม่ น.ธ.ตรี รวมทุกวิชา เล่มนี้ ประกอบด้วย
– ตัวอย่างแผนการสอน
– สาระสำคัญของแต่ละวิชา พร้อมผังมโนทัศน์ และภาพประกอบ
– แนวปัญหาประเมินผลท้ายบท
– เหมาะสำหรับครู นักเรียน นักธรรมชั้นตรี และผู้สนใจทั่วไป

 

SHOPPING CART

close