, , , ,

บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร


รหัส isbn 978-616-268-593-4
ขนาดสินค้า 13.0 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 50  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

15฿

บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร มีปกให้เลือก 2 แบบ

แบบที่ 1

แบบที่ 2

*

*

สารบัญ

บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทแผ่พรหมวิหาร ๔
บทสวดสอนธรรมแก่เจ้ากรรมนายเวร
บทปัจฉิมโอวาท
บทโอวาทปาฏิโมกข์
บทเมตตานิสังสสูตร
บทกรณียเมตตสูตร (ย่อ)
บทโพชฌังคปริตร
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
พระคาถาชินบัญชร
บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
บทชยปริตร (มหากา)
บทสัพพมงคลคาถา
คาถามหาจักรพรรดิ
คาถาเงินล้าน
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
คาถาบูชาพญานาคศรีสุทโธ
คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
คำอธิษฐานจิตอุทิศบุญกุศล
คำอธิษฐานจิตขอพร ขอปัญญา

100 เล่ม ส่งฟรี พร้อมพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ
เหลือเพียงเล่มละ 10 บ. เลือกปกได้

SHOPPING CART

close