, , ,

ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยม


ISBN : 978-616-268-327-5
โดย. : คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
กระดาษ : ปรุ๊ฟ
จำนวน : 160 หน้า
ขนาด : 18.5×26 cm.

80฿

หนังสือเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา

  1. เนื้อหา วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม, วิชา ธรรมวิจารณ์,
    วิชา พุทธานุพุทธประวัติ, วิชาวินัย (กรรมบถ) ตรงตามหลักสูตรแม่กองธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๑
  2. ผังแสดงขอบข่ายเนื้อหาแต่ละวิชา
  3. ผังขอบข่ายการเรียนการสอนในแต่ละคาบ (๒๐ คาบ)
  4. แนวข้อสอบท้ายบทเพื่อประเมินผลการเรียน
  5. แต่ละวิชามีภาพการ์ตูน แผนผังประกอบเนื้อหา ช่วยให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย สนุกในการเรียน
  6. เหมาะสำหรับครู, นักเรียนธรรมศึกษา, ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนวิถีพุทธและผู้สนใจทั่วไป

SHOPPING CART

close