,

ตามรอยเท้าพ่อ

Availability:

สินค้าหมดแล้ว


รหัส isbn 978-616-268-231-5
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 90  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

28฿

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานหรือมีกระแสพระราชดำรัสแก่คณะบุคคลในโอกาสต่างๆ นับแต่พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เป็นต้นมา เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามหาศาลประดุจแก้วมณีโชติที่สาดสองนำทาง สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้น้อมนำไปปฏิบัติให้ได้รับประโยชน์สุขได้เป็นอย่างดี

ผู้ที่น้อมนำเอาพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตนั้น เท่ากับว่าได้เดินตามรอยเท้าของพระองค์ไปบนเส้นทางที่ถูกต้องดีงาม และก่อให้เกิดประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติ

หนังสือ “ตามรอยเท้าพ่อ” เล่มนี้ ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานไว้ในโอกาสต่าง ๆ รวม ๕๙ บท โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้คนไทยได้อ่าน ได้ศึกษา และน้อมนำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต เพื่อความสุขความเจริญแก่ตนและประเทศชาติ

ตราบใดที่เรายังยึดมั่นและตั้งตนปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็เปรียบเสมือนว่า “พระองค์ยังทรงสถิตอยู่กับเรา อยู่ในใจของคนไทย ไม่จากไปไหน” ตราบนั้น

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

คุณอาจจะชื่นชอบ…

SHOPPING CART

close