, ,

ชุด ประโยค ป.ธ.7


1,345฿

กรณีมีพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะ

โทร. 062-192-8936 082-684-7223

blank

สั่งซื้อไม่มีรายชื่อ หยิบใส่ตะกร้า

ชุด ประโยค ป.ธ.7

หลักสูตรและหนังสือประกอบ ชั้นเปรียญธรรม ประโยค ป.ธ.7

  1. สมันตปาสาทิกา ภาค 1 บาลี (ปฐโม ภาโค) 220 บาท
  2. สมันตปาสาทิกา ภาค 2 บาลี (ทุติโย ภาโค) 160 บาท
  3. สมันตปาสาทิกา อัตถโยชนา ภาค 1 (ปฐโม ภาโค) 220 บาท
  4. สมันตปาสาทิกา ภาค1 แปล เล่ม1 190 บาท
  5. สมันตปาสาทิกา ภาค1 แปล เล่ม2 125 บาท
  6. สมันตปาสาทิกา ภาค1 แปล เล่ม3 80 บาท
  7. สมันตปาสาทิกา ภาค2 แปล เล่ม1 200 บาท
  8. สมันตปาสาทิกา ภาค2 แปล เล่ม2 150 บาท

จำหน่ายชุดละ 1,345 บาท (ไม่ขายแยกเล่ม) 

SHOPPING CART

close
blank
blank