, ,

ชุด ฌาปนกิจเทศนา ชุดที่ 1


600฿

คัมภร์เทศน์ กัณฑ์เทศน์

ชุด ฌาปนกิจเทศนา ชุดที่ 1 บรรจุ 10 กัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๑ เรื่อง อานิสงส์งานศพ
กัณฑ์ที่ ๒ เรื่อง ไปดีมีทุน
กัณฑ์ที่ ๓ เรื่อง ชีวิตนี้ไม่มีนิมิตให้รู้
กัณฑ์ที่ ๔ เรื่อง หัวเราะเยาะความตาย
กัณฑ์ที่ ๕ เรื่อง เตรียมตัวก่อนตาย
กัณฑ์ที่ ๖ เรื่อง ตายแล้วจะไปไหน
กัณฑ์ที่ ๗ เรื่อง มฤตยูผู้ไม่ให้โอกาส
กัณฑ์ที่ ๘ เรื่อง สุขในโลกเบื้องหน้า
กัณฑ์ที่ ๙ เรื่อง บูชาคุณพ่อ-แม่
กัณฑ์ที่ ๑๐ เรื่อง การระลึกถึงความตาย

 

SHOPPING CART

close