,

คู่มือพระบวชใหม่ ข้อเตือนใจสำหรับบรรพชิต


40฿

กรณีมีพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะ

โทร. 062-192-8936 082-684-7223

blank

สั่งซื้อไม่มีรายชื่อ หยิบใส่ตะกร้า

สารบัญภายในเล่ม

– การบวชคืออะไร
– การบวชสมบูรณ์แบบ
– การบวชชั่วคราว
– วิธีบรรพชาอุปสมบท
– สรุปความ
– อานิสงส์ของการบวช
– ที่ตั้งที่อาศัยของบรรพชา
– การบอกกัมมัฏฐาน
– กิจวัตรที่สำคัญของพระบวชใหม่
– กิจวัตร ๑๐ อย่าง
– วิธีแสดงอาบัติ
– การขอขมาโทษ
– บทพิจารณาต่างๆ
– วิธีประเคน
– เครื่องบริขาร
– วิธีรักษาบาตร
– การสนทนาธรรม
– สีกามาหาจะทำอย่างไร
– เมื่ออยู่ภายในวัด
– อโคจร
– คำแทนชื่อ
– หน้าที่และมรรยาทของภิกษุ
– บทกรวดน้ำ
– บทแผ่เมตตา
– ภาคผนวก
– วิธีอ่านคำบาลี
– ท่านอยู่ในประเภทไหน

SHOPPING CART

close
blank
blank