, ,

กฏแห่งกรรม วิธีใช้หนี้พ่อแม่ อานิสงส์สวดพุทธคุณ (พกพา)

Availability:

สินค้าหมดแล้ว


รหัส isbn 978-616-268-559-0
ขนาดสินค้า 9 x 16.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 60  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

15฿

สินค้าหมดแล้ว

กฏแห่งกรรม วิธีใช้หนี้พ่อแม่ อานิสงส์สวดพุทธคุณ (พกพา)

สารบัญ

กฎแห่งกรรม

เหนือฟ้ายังมีกฎแห่งกรรม
สิ่งนำาอันตรายสู่ชีวิต
น้อมจิตศรัทธา
ไม่มีคำาว่าดลบันดาล
สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม
คำากลางๆ ยังไม่บ่งชั่ว-ดี
ตัวบ่งชี้กรรม
มีเจตนาทำา กรรมจึงตามมา มีผลบุญบาป ถึงนับเป็นกรรม คิดชั่ว ทำาให้ตัวเสียหาย
ดูด้วยตาเนื้อถึงไม่เชื่อกรรม ดี-ชั่วอย่างไร? ใจเรารู้ดี
มีจิตสำานึกผิด ชีวิตหมดเวรกรรม กรรมชั่วแก้ได้ด้วยกรรมดี

วิธีใช้หนี้พ่อแม่

หนี้ที่ไม่มีวันสูญ
บุญคุณอันยิ่งใหญ่
วันเกิดเรา วันตายใคร
อย่าได้หลงลืมท่าน
วันกตัญญู
ต้นทุนอุ้มชูชีวิต
ตั้งจิตขออโหสิกรรม
วิธีทำาตอบอย่างเลิศ
พระผู้ประเสริฐกว่าใคร
พระอรหันต์ในบ้าน
คุณธรรมที่หนึ่งในโลกา
๑. เลี้ยงบิดรมารดาตอบแทนคุณ
๒. เกื้อหนุนช่วยท่านทำางาน
๓. ชื่อเสียงของวงศ์วานต้องรักษา
๔. ทำาตัวให้คู่ควรค่ารับมรดก
๕. ท่านลาจากโลกทำาบุญอุทิศให้ ยาอายุวัฒนะบำารุงใจพ่อแม่

อานิสงส์สวดพระพุทธคุณ

 

 

SHOPPING CART

close