, ,

กฎแห่งกรรมบุญกรรมฐานแก้ไขกรรมได้ดีที่สุด


25฿

๑. กฎแห่งกรรม
– ปัญหาชีวิต มีให้คิดแก้ไขทุกวัน
– ผลงานชีวิต เป็นลิขิตกฎแห่งกรรม
– เกิดเป็นมนุษย์ยุคนี้ มีโชคดีสองชั้น
– อะไร? เป็นความต้องการของชีวิต
– จะได้สิ่งที่ต้องการ ก็ด้วยทำกรรมดี
– อันตรายชีวิต มีทุกทิศรอบด้าน
– เชื่อกรรมอย่างไร ให้ประเทืองปัญญา
– นับถือพระพุทธศาสนา ต้องศึกษากฎแห่งกรรมให้เข้าใจ
– กรรม ผู้ใดทำ ผู้นั้นเป็นคนรับผล
– เกิดเป็นคนด้วยกัน ทำไมจึงต่างกัน
– ทำ พูด คิด อย่างไร?มีผลให้เกิดเป็นกรรม
– ทางก่อกรรม มีทั้งทางดี ทางชั่ว
– กรรม ๑๒ ประเภท ขอบเขตศึกษาการให้ผลของกรรม
– หมวดกรรมให้ผลตามกาล
– หมวดกรรมให้ผลตามหน้าที่
– หมวดกรรมให้ผลตามความหนักเบา
– เหตุอะไรทำให้คิดว่าทำดีไม่ได้ดี
– กรรมดี-ร้าย มีการให้ผล ๒ ชั้น
– เพราะมองแต่ผลชั้นธรรมดา ทำให้คิดว่า ทำดีไม่ได้ดี
– การมุ่งหวังผลกรรมนั้น ผลทางวัตถุ หวังยากได้ แต่ผลทางจิตใจ หวังได้ง่ายกว่า
– ดี-ชั่วอย่างไร? ใจเรารู้ดีที่สุด
– กรรมชั่วใหม่แก้ได้ด้วยใช้กรรมดี
– ขออโหสิกรรม วิธีลดแรงกรรมในอดีต
– หวังพึ่งคนที่ยังไม่สมหวัง ย่อมผิดหวังเรื่อยไป
๒. บุญกรรมฐาน แก้ไขกรรมได้ดีที่สุด
– ปัญหาชีวิตมีมากมาย จะแก้ไขอย่างไรกัน
– ผู้เจริญกรรมฐาน ทำให้มีปัญญาแก้ปัญหาชีวิต
– เจริญภาวนา กุญแจไขปัญหาชีวิต
– ภาวนาจนจิตใส ขยายปัญญาได้
– ใจซื่อ มือสะอาด เพราะไม่ขาดวงจรกรรมฐาน
– สร้างพระรัตนตรัยให้เกิดในใจ จะสอนตนสอนคนอื่นได้ง่ายขึ้น
– เข้าวัดอย่างไร ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
– คิดเงิน ได้เงิน คิดทอง ได้ทอง จะต้องมีความดีเป็นของตนก่อน
– คุณค่าชีวิตมีได้ ถ้าตั้งใจปฏิบัติธรรม
– ภาวนามัย เป็นบุญใหญ่กว่าการให้ทาน รักษาศีล
– เจริญกรรมฐาน คือการช่วยเหลือตนเองดีที่สุด
– ทำอย่างไร ถึงเจริญกรรมฐานได้ดี
– วิธีปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น
– วิธีเดินจงกรม
– วิธีนั่งกรรมฐาน
– วิธีกำหนดเวทนาในขณะปฏิบัติ
– จิตกระสับกระส่ายทำอย่างไรให้นิ่ง
– วิธีปฏิบัติกรรมฐานเวลานอน
– วิธีปฏิบัติกรรมฐานในอิริยาบถต่างๆ
– กรรมฐาน คือ การทำให้ฐานสติดี
– บุญกรรมฐาน แก้ไขกรรมได้
– ให้มีสติ มิประมาท จะได้ไม่พลาดจากประโยชน์ในชีวิต
๓. อานิสงส์สวดพระพุทธคุณ
– อนุโมทนาพจน์
– ตำนานการค้นพบบทสวด
– ไม่เชื่อ ไม่เป็นไร มิได้บังคับให้เชื่อ
– พระสงฆ์ไทย ใช่ว่าจะไร้นักปราชญ์
– พาหุง มหากา สวดภาวนาอย่างไรให้เกิดอานิสงส์มาก
– บทบูชาพระรัตนตรัย
– บทกราบพระรัตนตรัย
– บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
– บทขอขมาพระรัตนตรัย
– บทไตรสรณคมน์
– บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
– บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
– บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
– พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
– ชัยปริตร (มหากา)
– บทอิติปิ โส เท่าอายุ + ๑
– พลังพุทธานุภาพ
– กรรมฐานนั้น แก้กรรมได้จริงแท้
– บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
– บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
– บทแผ่ส่วนกุศล
– บทอธิษฐานอโหสิกรรมต่อกัน
– บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
– บทอธิษฐานจิต
– ระดมธรรม นำสันติสุขคืนสู่สังคม

SHOPPING CART

close