เรามีหนังสือสวดมนต์ให้เลือกมากมาย ทั้งที่เป็นคู่มือของพระภิกษุสงฆ์สามเณร คู่มืออุบาสกอุบาสิกา บทสวดที่ได้รับความนิยม เช่น “บทสวดอิติปิโส” “บทสวดพาหุง มหากาฯ” “พระคาถาชินบัญชร” “มนต์พิธี” “บทสวดมนต์เจ็ดตำนาน” “สิบสองตำนาน” “บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก”“มหาเมตตาใหญ่” “มหาเมตตาหลวง” “สวดมนต์นักเรียน” “สวดมนต์ข้ามปี” “บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น แปล” 

หมวดหนังสือสวดมนต์ล้วน หนังสือธรรมะ หนังสือธรรมทาน สำหรับพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน  สำหรับสวดมนต์ทำให้จิตเป็นกุศล เป็นสมาธิ

หนังสือบทสวดมนต์ Categories

Showing 1–40 of 543 results

SHOPPING CART

close