บทสวดพุทธคุณ ๙

บทสวดพุทธคุณ ๙ ประการ

บทสวดพุทธคุณ ๙ นี้ มีความพิเศษกว่าพุทธคุณบทอื่น เนื่องจากเป็นพุทธคุณที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงด้วยพระองค์เอง ซึ่งถือเป็นยอดธงคือที่สุดแห่งมนต์คาถาและบทสวดทั้งปวง ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการนำไปพุทธคุณ ๙ นี้ประยุกต์ใช้ในศาสตร์ต่างๆ มากมาย เช่น ศาสตร์แห่งมนต์คาถาก็มีมากมายถึง ๑๐๘ แบบเรียกว่า คาถาอิติปิโส ๑๐๘ เช่น อิติปิโสถอยหลัง อิติปิโส ๘ ทิศ ซึ่งแต่ละคาถาต่างก็มีอานุภาพแตกต่างกัน, หรือในศาสตร์แห่งยันต์ก็มีการนำเอาพุทธคุณนี้ไปเขียนเป็นยันต์ในรูปแบบต่างๆ มากถึง ๑๐๘ อย่างเช่นกัน เรียกว่า ยันต์อิติปิโส ๑๐๘ ซึ่งมีรูปแบบและอานุภาพแตกต่างกันไป
พุทธคุณ ๙ มีดังนี้
๑. อะระหัง ทรงเป็นพระอรหันต์
๒. สัมมาสัมพุทโธ ทรงเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
๓. วิชชาจะระณะสัมปันโน ทรงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
๔. สุคะโต ทรงเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดี
๕. โลกะวิทู ทรงเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
๖. อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ ทรงเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
๗. สัตถา เทวะมะนุสสานัง ทรงผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
๘. พุทโธ ทรงเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
๙. ภะคะวา ทรงเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์

บทสวดพุทธคุณ ๙

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.

ประวัติความเป็นมา

มีปรากฏในธชัคคสูตร พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ (ภาษาบาลี) เล่มที่ ๑๕ หน้าที่ ๓๒๒ ข้อ ๘๖๕ ความว่า สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน เมืองสาวัตถีตรัสเล่าถึงท้าวสักกเทวราชประกาศให้เหล่าพลเทพมองดูยอดธงที่ราชรถของพระองค์ เพื่อปลุกขวัญกำลังใจของเหล่าทหารเทพที่เกิดความหวาดหวั่น ในสงครามระหว่างเทพกับเหล่าอสูร แล้วตรัสแก่ภิกษุว่า หากว่าเธอทั้งหลายไปในที่หลีกเร้นเพื่อปฏิบัติสมณธรรมแล้วเกิดความหวาดหวั่น ก็ให้พึงระลึกถึงคุณของพระองค์ว่า อิติปิ โส ภะคะวา ฯลฯ ภะคะวาติ ที่เป็นดุจยอดธงแห่งพระศาสนา เมื่อระลึกถึงพระองค์เช่นนี้แล้ว ความหวาดกลัวต่างๆ จักมลายหายสิ้นไป

การประยุกต์ใช้

๑. พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) แห่งวัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ได้กล่าวแนะนำให้สวดบทพุทธคุณ ๙ หรือบทอิติปิโส เท่ากับจำนวนอายุ+๑ เช่น อายุ ๕๐ ปี ให้สวด ๕๑ จบ เป็นประจำทุกวัน โดยใช้เหรียญเป็นเครื่องกำหนดนับ สวด ๑ จบให้หยอดกระปุก ๑ เหรียญ นับไปเรื่อยๆ จนครบ ๑ เดือน ๓ เดือน หรือ ๑ ปี จึงนำเงินนั้นไปทำบุญ ทำได้เช่นนี้ ใครที่มีเคราะห์จักพ้นจากเคราะห์ ลูกหลานที่เกเรจักเชื่อฟัง คุ้มครองภัยจากภัยอันตราย มีความสุขความเจริญในทุกด้าน

๒. สมเด็จลุน แห่งนครจำปาศักดิ์ ประเทศลาว ได้แปลงบท อิติปิโส ที่มีทั้งหมด ๕๖ คำ มาจัดเป็น ๘ บท บทละ ๗ คำ เพื่อใช้สวดภาวนาเป็นคาถาป้องกันภัยทั้ง ๘ ทิศ เรียกว่า คาถาอิติปิโส ๘ ทิศ แต่ละบทมีชื่อเรียกและอานุภาพแตกต่างกันไป และยังใช้เป็นบทสวดบูชาดวงชะตาประจำวันเกิดของบุคคลผู้เกิดในแต่วัน เพื่อปรับดวงชะตาให้ดี พ้นเคราะห์ พ้นภัยอันตรายทั้งปวง ดังนี้

คาถาที่ ๑ : อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา
เรียก กระทู้เจ็ดแบก คุ้มภัยด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ เสกเป่าแก้พิษสัตว์กัดต่อย และเป็นคาถาบูชาดวงคนเกิดวันจันทร์ ให้สวดบูชาพระปางห้ามโรค ๑๕ จบ ดวงชะตาจะดีมีโชค

คาถาที่ ๒ : ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง
เรียกว่า ฝนแสนห่า คุ้มภัยด้านทิศอาคเนย์ เสกทำน้ำมนต์ รดคนไข้ให้หายป่วย ขับไล่ผี เป็นคาถาบูชาดวงคนเกิดวันอังคาร ให้สวดบูชาพระปางไสยาปราบราหู ๘ จบ ดวงชะตาจะดีมีชัย

คาถาที่ ๓ : ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท
เรียก นารายณ์เกลื่อนสมุทร คุ้มภัยด้านทิศทักษิณ ภาวนากันภูตผีปีศาจ เป่าพิษบาดแผล เป็นคาถาบูชาดวงคนเกิดวันพุธ ให้สวดบูชาพระปางอุ้มบาตร ๑๗ จบ ดวงจะดีมีชัยไม่ตกอับ

คาถาที่ ๔ : โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ
เรียก นารายณ์คลายจักร คุ้มภัยด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ เสกสวด ๑๐๘ คาบทำน้ำมนต์ ไล่ผี หรือให้คนท้องกินช่วยให้คลอดลูกง่าย เป็นคาถาบูชาดวงคนเกิดวันเสาร์ ให้สวดบูชาพระปางนาคปรก ๑๐ จบ ดวงจะดีมีชัยพ้นเคราะห์ พ้นโศก พ้นโรค พ้นภัย

คาถาที่ ๕ : ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ
เรียก นารายณ์ขว้างจักรไตรตรึงภพ คุ้มภัยด้านทิศตะวันตก เสกพรมร่างคนไข้ ไล่ภูตผี เป็นคาถาบูชาดวงคนเกิดวันพฤหัสบดี ให้สวดบูชาพระปางสมาธิ ๑๙ จบ ดวงจะดีมีชัยไม่ตกอับ

คาถาที่ ๖ : คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ
เรียก นารายณ์พลิกแผ่นดิน คุ้มภัยด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เสกน้ำมนต์ป้องกันผีเจ้าเข้าทรง หรือถูกคุณไสยกระทำ เป็นคาถาบูชาดวงคนเกิดวันพุธกลางคืน ให้สวดบูชาพระปางป่าเลไลยก์ ๑๒ จบ ดวงจะดีมีลาภ

คาถาที่ ๗ : วา โธ โน อะ มะ มะ วา
เรียก ตวาดป่าหิมพานต์ คุ้มภัยด้านทิศเหนือ ภาวนาเสกด้าย หวาย มีด ข้าวสาร ขับไล่ผีป่าเวลาเดินทาง เป็นคาถาบูชาดวงคนเกิดวันศุกร์ ให้สวดบูชาพระปางรำพึง ๒๑ จบ ดวงจะดีมีสุขร่มเย็น ปลอดภัย

คาถาที่ ๘ : อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ
เรียก นารายณ์แปลงรูป คุ้มภัยด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เสกคุ้มครองตนเวลาออกจากบ้าน เป็นคาถาบูชาดวงคนเกิดวันอาทิตย์ ให้สวดบูชาพระปางถวายเนตร ๖ จบ ดวงจะดีไม่มีเคราะห์เข็ญ

๓. ใช้เขียน ยันต์อิติปิโส ๘ ทิศ หรือ ยันต์เกราะเพชร เขียนลงบนผ้า สักตามตัว หรือ ประทับลงในหลังพระเครื่องหรือแผ่นตะกรุด ดังมีรูปดังนี้


พุทธคุณ ถือเป็นยอดแห่งอุดมมงคล
เสกใส่พระเครื่องก็ศักดิ์สิทธิ์ เขียนเป็นยันต์ก็เกิดฤทธิ์อานุภาพ
ดัดแปลงเป็นมนต์คาถาภาวนาก็เกิดผล ๑๐๘ ประการ
นำมาสวดสรรเสริญเช้า-เย็นก่อนนอนก็เป็นบุญกุศล
ใช้เป็นอารมณ์ในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ตามหลัก “พุทธานุสสติ” จิตก็ตั้งมั่นเกิดปัญญารู้แจ้งในธรรม
นำให้ถึงความพ้นทุกข์ได้
ด้วยเหตุนี้ พระพุทธคุณจึงเป็นสิ่งที่ผู้ใดสร้างให้เกิดมีขึ้นในกาย
ในใจตนแล้ว ย่อมบังเกิดความเป็นสิริมงคล
อุดมด้วยความสุข ความเจริญยิ่ง


หนังสือที่รวมบทสวดพุทธคุณครบถ้วน

SHOPPING CART

close